1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-05-04] Andreas Carlgren utfrågad på Tillståndet i miljön
Nyhet | 2011-05-04

Andreas Carlgren utfrågad på Tillståndet i miljön

Inför 300 deltagare på IVL:s och Miljörapportens årliga konferens Tillståndet i miljön blev miljöminister Andreas Carlgren utfrågad under intensiva 75 minuter.

Han besvarade ingående ett drygt trettiotal frågor som seminariedeltagarna ställt om allt från vindkraft, transporter, kemikalier och avfall till vikten av att prissätta ekosystemtjänster. Under den kommande mandatperioden sade han sig ha fyra prioriterade frågor: Att se till att Sverige får en fossiloberoende fordonsflotta; Att göra ytterligare satsningar inom havsmiljöområdet, bland annat komma längre med en plan för förvaltning av Östersjöns ekosystem — en förvaltning som inkluderar de övriga Östersjöstaterna; Att ta fram en kemikaliehandlingsplan som innebär att Sverige tar täten i arbetet för en giftfri miljö; Att ta fram en strategi för hur Sverige kan nå målen i Nagoyaavtalet för biologisk mångfald till 2020. I övrigt diskuterades bland annat konsekvenserna av kärnkraftshaveriet i Japan, oljeutsläppet i mexikanska golfen, vindkraften — motståndet och möjligheterna, frågan om det är vetenskap eller opinionsbildning som styr miljöbesluten i panelsamtal som involverade en rad olika experter. Under eftermiddagen kunde deltagarna fördjupa sig i tre parallella sessioner som handlade om biologisk mångfald, om hur varumärken byggs med hållbarhetsargument samt i frågan om klimatkompensation är en falsk eller verklig lösning för att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev