1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-05-24] Svenska städer behöver rusta för framtidens vattenflöden
Nyhet | 2011-05-24

Svenska städer behöver rusta för framtidens vattenflöden

I det EU-finansierade projektet GreenClimeAdapt utvärderar IVL Svenska Miljöinstitutet vad höga vattenflöden och mer intensivt regn i svenska städer kan få för effekter, samt hur tätbebyggda områden kan rusta sig för att hantera kommande höga vattenflöden.

I ett framtida klimatscenario kommer höga vattenflöden och intensivt regn att öka belastningen för många svenska städers dagvattensystem och urbana vattendrag. Behovet av lämpliga anpassningsåtgärder för svenska städer är stort och i projektet GreenClimeAdapt utvärderar IVL effekterna av anpassningsåtgärder för Malmö stad, åtgärder som utformas för att minska riskerna för framtida flödesproblem. Under projektets gång genomför Malmö stad ett antal insatser för att minska en framtida hög vattenbelastning, däribland utbyggnad av gröna tak och anläggningar av dammar. IVL tar dessa åtgärder och skalar i framtidsscenarier upp dem till att gälla även större delar av östra Malmö. Genom modellering analyseras sedan vilken effekt dessa mer omfattande åtgärdsscenarier skulle få på flödet vid intensiva regn, samt vad risken för översvämningar och erosionsskador i den långa Risebergabäcken som rinner genom östra Malmö skulle bli. Förhoppningen är att en utvärderingsmetodik kommer att skapas för anpassningsåtgärder kring städers framtida vattenproblem, som är tillämpbar inte bara för Malmö utan även andra städer. För mer information kontakta Mikael Olshammar

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev