1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-06-23] IVL utvecklar nya metoder för bemanningsföretagens arbetsmiljöarbete
Nyhet | 2011-06-23

IVL utvecklar nya metoder för bemanningsföretagens arbetsmiljöarbete

Studier visar att det är svårt att få arbetsmiljöarbetet att fungera för inhyrd personal och att de oftare drabbas av vissa arbetsskador än fastanställda. AFA Försäkring har därför anslagit 2 600 000 kronor till Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet för att utveckla nya och effektivare metoder för bemanningsföretagens arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöansvaret för anställda i bemanningsföretag är enligt Arbetsmiljö-lagen delat mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget. Erfarenheten och studier pekar dock på att det kan vara svårt att få detta delade ansvar att fungera väl i praktiken. - När ansvaret är delat är det viktigt att det finns en tydlighet i vem som ansvarar för vad men också att bemanningsföretaget och det inhyrande företaget samarbetar om frågor som en part inte kan hantera helt på egen hand, säger Ann-Beth Antonsson. Det nya projektet ska ta fram ett bättre underlag för arbetsmiljöarbete i bemannings-företag samt utveckla metoder som tydliggör ansvaret för arbetsmiljön redan vid upphandling. Man ska också ta reda på vilka de vanligaste arbetsskadorna i bemannings-företagen är, vilka faktorer som bidragit till olyckorna samt studera bemanningsföretag med ett bra arbetsmiljöarbete. Arbetet ska resultera i ett förslag på hur arbetsmiljöfrågor kan tas med i upphandling av och avtal med bemanningsföretag. För ytterligare information kontakta Ann-Beth Antonsson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev