1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-09-12] Ny modell beräknar kostnaden för att renovera miljonprogrammen
Nyhet | 2011-09-12

Ny modell beräknar kostnaden för att renovera miljonprogrammen

Renoveringsbehovet i det befintliga bostadsbeståndet är stort, särskilt i bebyggelsen från åren 1941 till 1980 som omfattar efterkrigstiden samt det så kallade miljonprogrammet. IVL har nu tagit fram en modell för livscykelkostnadsberäkningar som kan användas för att jämföra olika energieffektiviseringsåtgärder för dessa tidstypiska byggnader. Modellen kan användas som beslutsstöd när en renoveringsprocess ska inledas och olika alternativ behöver jämföras.

Modellen som kommer att finnas tillgänglig på nätet framöver beräknar tre olika renoveringsfall; ett konventionellt som återställer den ursprungliga funktionen utan någon särskild energieffektivisering, ett normalfall som genomför åtgärder som innebär en energirenoveringsnivå till dagens krav, och ett fall som effektiviserar byggande till en nivå nära noll, det vill säga enligt passivhustekniken.

IVL har i en undersökning beräknat vad det skulle kosta att renovera det totala beståndet av Malmös hyresbostadshus från perioden 1941 till 1980. Kostnaden uppskattas till cirka 21 miljarder kronor om husen skulle renoveras till en energieffektiviseringsnivå som motsvarar passivhustekniken. Om man istället gör en konventionell renovering, det vill säga återställer ursprunglig funktion, blir kostnaden cirka tolv miljarder kronor. Livscykelkostnadsmodellen tar även hänsyn till olika energiprisnivåer och kalkylräntor. Med dagens energipriser bedöms "nära noll-alternativet" inte vara lönsamt sett ur ett 40-årsperspektiv, men om energipriset ökar närmar sig tekniken att kunna bli lönsam.

– Det är dock viktigt att analysera varje enskilt renoveringsfall utifrån de specifika förutsättningarna för att kunna utnyttja en byggnads egna förutsättningar på ett optimalt sätt, säger Anna Jarnehammar, enhetschef på IVL. I vissa fall kan det vara mycket lönsamt att energieffektivisera, som till exempel vid återställande av tidigare fasadrenoveringar med plåtfasad.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev