1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-05-30] Klimat- och sårbarhetsanalys framtagen för Huddinge kommun
Nyhet | 2012-05-30

Klimat- och sårbarhetsanalys framtagen för Huddinge kommun

I den klimat- och sårbarhetsanalys för Huddinge kommun som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram beskrivs hur bebyggelse, vägar, vatten och avlopp i kommunen kan påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna och högre temperaturer.

För hela Stockholmsområdet innebär klimatförändringarna varmare temperaturer och ökad nederbörd. Antalet kraftiga skyfall kommer att öka. Risker för ras och skred kan komma att öka inom vissa områden. Detta påverkar i sin tur bebyggelse, vägar, vatten och avlopp med mera. Ansvarig projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet: Philip Thörn, tel. 010-788 66 21. Rapporten kan laddas ned från Huddinge kommuns hemsida. För mer information om hur klimatförändringarna kan påverka Huddinge kontakta Huddinge kommuns miljöstrateg Katarina Persson, tel. 08-535 313 97.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev