1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-10-18] Fullbokat när omstridda miljökvalitetsnormer debatterades
Nyhet | 2012-10-18

Fullbokat när omstridda miljökvalitetsnormer debatterades

Intresset var stort för seminariet ”Miljökvalitetsnormer för vatten – naturvetenskap och juridik, men hur ska det gå ihop i praktiken?” som hölls på Teaterskeppet i Stockholm den 16 oktober.

Seminariet som arrangerades av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med advokatbyrån Fröberg och Lundholm hade fokus på Sveriges miljökvalitetsnormer för vatten och den problematik som många upplever i tillståndsprocesser och andra sammanhang. – Reglerna kring vattenförvaltningen är väldigt krångligt utformade och det finns en stor osäkerhet hur de ska tillämpas, säger Magnus Fröberg från advokatbyrån Fröberg och Lundholm, som var moderator under dagen. På seminariet belystes frågorna från olika håll, både ur naturvetenskaplig och juridisk synvinkel, och Magnus Fröberg tror att det var bra för att öka den samlade kunskapen och förståelsen på området. – Det är viktigt att det uppmärksammas att vattendirektivet inte bara är en viktig miljöfråga, utan också innefattar avvägningar mellan olika intressen som måste göras innan beslut fattas som kan få stor negativ inverkan på samhällsutvecklingen i stort. Från IVL deltog Jonas Fejes som talade under rubriken ”Därför är det så svårt att nå satta miljökvalitetsnormer”. I debatten som hölls avslutningsvis medverkade även Ulf Bjällås, före detta ordförande i mark- och miljööverdomstolen, Joakim Kruse, biträdande vattendirektör för Bottenhavets vattenmyndighet, Lena Gipperth, vetenskaplig koordinator på Havsmiljöinstitutet och Mats Wallin, vattenvårdsdirektör på Norra Östersjöns vattendistrikt.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen