1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-02-20] Gemensam strategi för avfallshantering i Östersjöregionen tas fram
Nyhet | 2013-02-20

Gemensam strategi för avfallshantering i Östersjöregionen tas fram

En gemensam strategi för hur länderna runt Östersjön ska ta hand om sitt hushållsavfall på bästa sätt ska under våren tas fram av det IVL-ledda EU-projektet RECO Baltic 21 Tech. – Strategin ska hjälpa länderna att röra sig bort från deponering av avfall – mot källsortering och förebyggande insatser, säger Åsa Stenmarck på IVL.

Strategin riktar sig mot beslutsfattare som arbetar med avfallshantering, både på nationell- och EU-nivå, och är tänkt att fungera som underlag när beslut om avfallshanteringssystem i regionen ska tas. Den ska säkerställa att den finansiering som EU bidrar med i form av strukturfondspengar används på ett sätt som ger bästa möjliga, kostnadseffektiva, långsiktiga miljönytta och samtidigt som investeringarna bör anpassas till de lokala behoven.  Kopplat till detta utvecklas en investeringsmodell, tänkt som en manual för de som är ansvariga för att bygga avfallshanteringssystemen i respektive land – ofta kommun-tjänstemän. – Handfasta råd kring vad man ska tänka på, var man kan hitta finansiering – allt för att få en så hållbar investering som möjligt, kommer att finnas med i konceptet, säger Åsa Stenmarck. RECO Baltic 21 har också tagit fram ett LCA-verktyg: WAMPS – waste management planning system, för att på en övergripande nivå göra miljömässiga och ekonomiska jämförelser av olika förslag till avfallshanterings system. Till sommaren kommer också en instruktionsbok innehållande riktlinjer för upphandling att finnas klar. – I den kommer vi att samla goda exempel på när upphandling bidragit till en hållbar investering. Den kommer också innehålla en enkel guide för vilka steg som man ska tänka på inför och under en upphandling, säger Åsa Stenmarck. För mer information, kontakta Åsa Stenmarck asa.stenmarck@ivl.se Mer information om RECO Baltic 21 Tech finns på: www.recobaltic21.net

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev