1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-11-15] Forskare undersöker framtid utan tillväxt
Nyhet | 2013-11-15

Forskare undersöker framtid utan tillväxt

Vad händer om tillväxten avstannar? Hur ser ett sådant samhälle ut och vad skulle det innebära för vår välfärd? Det är frågor som ställs i forskningsprojektet "Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande". Projektet har fått 23 miljoner kronor från Formas.

Hållbar tillväxt är ett övergripande politiskt mål men detta begrepp har blivit alltmer ifrågasatt av forskare som pekar på att det inte finns några länder som har frikopplat ekonomisk tillväxt från negativ miljöpåverkan när nationens globala fotavtryck också tas med i beräkningen. BNP-tillväxten är fortsatt beroende av billig energi och mot en bakgrund av klimatförändringar och begränsade resurser är det sannolikt att energipriserna kommer att stiga. – I det här programmet kommer vi att undersöka vad som händer om tillväxten avstannar. Detta kan vara en konsekvens av en politisk omstyrning mot en steady state-ekonomi eller komma till följd av finansiell kris eller misslyckad tillväxtpolitik. Syftet är ta fram scenarier för framtider utan tillväxt, med nolltillväxt och med låg tillväxt samt strategier som kan användas inom hållbar samhällsbyggnad i Sverige. Utifrån tre fallstudieregioner kommer strategier utvecklas för byggsektorn, för välfärdstjänster, för transporter och för vardagsliv, säger Mikael Malmaeus, som koordinerar IVL:s insatser. Resultatet är scenarier med en makroekonomisk modell samt strategiverktyg för nationella, regionala och lokala aktörer. – Att ha förberedelse och strategier för att hantera avstannad tillväxt är högst samhällsrelevant för Sverige såväl som andra länder oavsett om detta betraktas som en möjlighet eller ett hot, säger Mikael Malmaeus. KTH samordnar projektet som förutom IVL Svenska Miljöinstitutet inkluderar VTI, Uppsala universitet och Lunds universitet. Till projektet finns också en rad samhällsaktörer knutna såsom TCO, MSB, näringsdepartementet, Västra Götalandsregionen och ett antal kommuner. För mer information, kontakta Mikael Malmaeus Projektets hemsida hittar du här

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev