1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-07-30] IVL ska utvärdera LOVA-satsningar
Nyhet | 2014-07-30

IVL ska utvärdera LOVA-satsningar

IVL Svenska Miljöinstitutet ska på uppdrag av Södertälje kommun utvärdera tidigare satsningar inom Skillebyåns och Åbyåns avrinningsområde för att förbättra vattenkvaliteten i Stavbofjärden, som ligger mellan fastlandet och Mörkö.

- Det är ett intressant uppdrag eftersom det är första gången som LOVA-satsningar* utvärderas, säger Anders Jönsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tidigare vattenprovtagningar i Åbybån och Skillebyån har visat på mycket höga halter av fosfor och kväve. Lantbruken i dess avrinningsområden antas vara källan till övergödningen, enligt tidigare forskning. Utvärderingen av tidigare satsningar genomförs dels genom direkta mätningar i de två vattendragen under ett års tid, samt genom simuleringar av en tänkt framtida vattenkvalitet i Stavbofjärden genom modellsystemet Seabed. Seabed är en kopplad vattenkvalitetsmodell och tredimensionell hydrodynamisk modell för Östersjön och- Svealandskusten.

- Utöver simuleringar med Seabed så genomförs kontinuerliga flödesmätningar och automatisk flödesproportionell vattenprovtagning för analys av kväve och fosfor. Dessa data utgör underlag för utvärdering av åtgärderna samt indata till Seabed säger Anders Jönsson.För mer information om projektet, kontakta Anders Jönsson.

*LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt där kommuner och ideella organisationer kan ansöka om bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet.

För mer information om projektet kontakta
Mona Olsson Öberg, Tel 010-788 69 22

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev