1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-12-08] Miljöföroreningar från vanliga hushållsprodukter sprids i miljön
Nyhet | 2014-12-08

Miljöföroreningar från vanliga hushållsprodukter sprids i miljön

En ny nordisk screeningstudie visar att möjliga miljöföroreningar från vanliga hushållsprodukter som hårbalsam och smink sprids vidare till miljön.

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt spridningen av kvartenära ammoniumföreningar i miljön. Ämnena används för sina antistatiska och antibakteriella egenskaper i vanliga hushållsprodukter som till exempel sköljmedel, hygienprodukter och smink och beskrivs som nya möjliga miljöföroreningar. Några kvartenära ammoniumföreningar är svårnedbrytbara i naturen och vissa är mycket giftiga för vattenlevande organismer.

I studien har man undersökt vatten från reningsverk, slam, sediment och fisk från Sverige, Danmark, Färöarna, Grönland, Finland och Norge. Analyserna visar på en utbredd förekomst av föroreningarna i samtliga provtyper.

I avloppsvatten är det en tydlig skillnad i koncentrationer med höga värden från Färöarna, Grönland och Island å ena sidan och låga värden från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Skillnaderna speglar olika behandling av avloppsvattnet i reningsverken. En del avloppsvatten hade så höga koncentrationer av vissa kvartenära ammoniumföreningar att halterna även efter tio gångers utspädning kan utgöra en risk för vattenmiljön.

Projektet finansieras och stöds av Nordiska ministerrådet genom Nordiska Kemikaliegruppen och Havgruppen samt de deltagande institutionerna och har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer information kontakta:
Lennart Kaj, lennart.kaj@ivl.se  , tel. 010-788 65 49
Eva Brorström Lundén, eva.bl@ivl.se   tel. 010-788 67 80

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev