1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-01-16] Tankesmedja om hur rymdteknik kan användas i miljöarbetet
Nyhet | 2015-01-16

Tankesmedja om hur rymdteknik kan användas i miljöarbetet

Experter inom rymd-, nano-, IT- och bioteknik har vid fyra tillfällen träffats på IVL för att diskutera hur spetsteknologi kan användas för att nå de svenska miljömålen. I veckan genomfördes tankesmedjan som handlade om rymdteknik.

IVL har genomfört seminarieserien tillsammans med Naturvårdsverket som fått regeringens uppdrag att undersöka möjligheterna att använda spetsteknologier för att nå målen i regeringens miljöteknikstrategi, men också för att nå de av riksdagen antagna generations- och miljökvalitetsmålen.

Fyra möten; it-, bio-, rymd- och nanoteknik har genomförts i form av tankesmedjor med experter från företagskluster och spetsteknikföretag, branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor. Diskussionerna har varit inriktade på att hitta kopplingar mellan miljömål och möjliga tekniklösningar och klargöra vilken teknikutveckling och vilka teknikskiften som behövs. Mötet om rymdteknik kom mycket att handla om vikten av att hitta nya innovationer för att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft.

Resultaten från tankesmedjorna ska ligga till grund för en rapport som kommer att presenteras för regeringen senare i vår.

För mer information kontakta:

Uwe Fortkamp, uwe.fortkamp@ivl.se  
Jonas Fejes, jonas.fejes@ivl.se  
Ulf E Andersson, Naturvårdsverket, ulf.andersson@naturvårdsverket.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev