1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-06-30] Andningshjälp till Östersjön
Nyhet | 2015-06-30

Andningshjälp till Östersjön

Dödar vi Östersjön genom våra utsläpp? På det här seminariet i Almedalen tar vi upp vad som hamnar i havet – och hur vi bäst hanterar det. Vad är jordbrukets och sjöfartens roll? Hur mycket tar reningsverken hand om? Kan vi till och med behöva lufta havet? Ny spännande forskning presenteras och politikens roll diskuteras. Seminariet har två delar och varje del avslutas med ett panelsamtal.

Datum: onsdag den 1 juli 2015, 09:00 – 10:30
Plats: sal E22, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Östersjöveckan IVL Svenska Miljöinstitutet och Formas

Del 1 – Vad hamnar i havet?
Lars Bergström, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet David Turner, forskare, Göteborgs universitet Lena Viktorsson, forskare, Östersjöcentrum, Stockholms universitet

Panelsamtal med föredragshållarna samt Thomas Johansson, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten och Karin Sjöberg, enhetschef, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Del 2 – Hur hanterar vi bäst utsläppen?
Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet Sindre Langaas, forskningsledare, Norska institutet för vattenforskning, NIVA Peter Sörngård, miljöexpert, Svenskt vatten

Paneldebatt med föredragshållarna samt Thomas Johansson, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev