1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-07-08] Så är tillståndet i Sveriges skogsmiljöer
Nyhet | 2015-07-08

Så är tillståndet i Sveriges skogsmiljöer

Hur stor inverkan har luftföroreningar och dess effekter på växtlighet, luft, mark och vatten i Sveriges skogliga landskap? Sedan 30 år tillbaka mäter IVL försurning, övergödning och marknära ozon genom Krondroppsnätet. Nu är de senaste analyserna och rapporterna publicerade.

Inom Krondroppsnätet mäter IVL Svenska Miljöinstitutet luftnedfallet av bland annat svavel och kväve till skogar och öppna fält i Sverige. Mätningarna startade 1985 och har därefter fortsatt på uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser och Naturvårdsverket.

Under 2014 inträffade det största vulkanutbrottet på Island sedan 1783 vilket påverkade luftföroreningssituationen i Sverige. Även den stora skogsbranden i Västmanland under sommaren 2014 kan ha bidragit, då dess rök spreds över ett stort område. Hur stor påverkan denna händelse fick och skillnader i luftnedfall mellan länen går att läsa i de fjoton rapporterna där situationen för skogsmiljöerna redovisas länsvis för hela Sverige.

För mer information om mätningarna kontakta
Gunilla Pihl-Karlsson.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev