1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-09] Nordiskt samarbete kring förbättrad plaståtervinning
Nyhet | 2015-10-09

Nordiskt samarbete kring förbättrad plaståtervinning

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i en av världens största konferenser om avfallshantering, som arrangeras på Sardinien 5-9 oktober. Anna Fråne och Åsa Stenmarck presenterar resultat från ett tvåårigt projekt om hur insamling och återvinning av plastavfall i Norden kan öka.

Åsa Stenmarck och Anna Fråne har tagit fram en vägledning för hur insamlingen och återvinningen av plastförpackningar från hushåll kan öka. I projektet, som letts av IVL Svenska Miljöinstitutet, har de befintliga insamlings- och återvinningssystemen för plastavfall i de nordiska länderna kartlagts och jämförts. Hur man åstadkommer förbättrade insamlingssystem varierar från land till land, men gemensamt är att det behövs åtgärder som gör det lättare för medborgarna att sortera och lämna sitt avfall.

Resultaten från studien presenteras under Sardinia International Waste management and Landfill Symposium, som är en stor internationell konferens där upp emot 800 deltagare från ett dussintal länder över hela världen medverkar.

- Att kommunicera resultaten är viktigt för att projektet ska komma till nytta, därför är det extra roligt att få sprida vårt arbete på en så stor avfallskonferens. Vi kommer att betona vikten av tillgängliga och enkla insamlingssystem för konsumenter, transparens och kommunikation genom hela plastens värdekedja – från insamling till återvinning i nya produkter till fördelar med ökat nordiskt samarbete, säger Anna Fråne.

Det är tydligt att en större del av det plastavfall som genereras i de nordiska länderna skulle kunna återvinnas. Som ett exempel hamnar majoriteten av plastförpackningsavfallet från hushåll för närvarande i blandade avfallsfraktioner för energiåtervinning, vilket gör att det finns en stor förbättringspotential i att samla in mer plastavfall i insamlings- och återvinningssystemen. Samtidigt bör det insamlade materialet innehålla så lite föroreningar som möjligt för att begränsa mängden förluster i sorteringsprocessen, eftersom detta är avgörande för lönsamhet och miljönytta av insamling och återvinning. Sättet detta utförs på skiljer sig både praktiskt, ekonomiskt och lagmässigt inom de nordiska länderna, men trots skillnaderna finns det gemensamma frågor som tros kunna förbättringa insamling och återvinning av plastavfall.

Mer information om konferensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om IVL:s deltagande, kontakta:
Anna Fråne E-post: anna.frane@ivl.se Tel. 010-788 67 41
Åsa Stenmarck E-post: asa.stenmarck@ivl.se Tel. 010-788 65 66

Rapporterna från projektet “Improvements in existing collection and recycling systems for plastic waste from households and other municipal waste sources” finns att ladda ner på Nordiska ministerrådets webb:

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-06-30

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen