1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-11-20] Renare vatten med svensk innovation
Nyhet | 2015-11-20

Renare vatten med svensk innovation

Nu samlas några av Sveriges främsta miljöexperter kring frågan hur vi ska rena våra vatten. Tillsammans ska de utveckla ett nytt koncept för vattenrening genom att använda specialanpassade magnetiska mikrosfärer. Projektet har tilldelats 4,9 miljoner från Vinnovas utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle.

I dag ställs vattenreningen inför flera utmaningar; att avlägsna tungmetaller, läkemedelsrester och hormonstörande ämnen. Med den nya tekniken är det tänkt att möjliggöra en mer effektiv borttagning av föroreningar i process- och avloppsvatten.

– Det syftar till att utveckla en teknik som är selektiv för vissa föroreningar som annars är svåra att plocka bort, som till exempel läkemedelsrester, och därmed minska dessa föroreningar till miljön, säger Christian Baresel på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet MagBeW – Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening koordineras avChalmers Industriteknik och drivs tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Acreo Swedish ICT, SP och Chalmers.

IVL ska ansvara för systemintegreringen av det utvecklade konceptet samt beskriva förväntad miljöpåverkan och ge en livscykelkostnadsbedömning. Med detta knyts de olika arbetspaketen i projektet ihop. IVL ska även bistå med kunskaper och erfarenheter från andra nyligen avslutade eller pågående projekt inom vattenrening, bland annat vid IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.

Vattenreningsprojektet är ett av sammanlagt 13 projekt som får dela på 52 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport. Det handlar om forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att Sverige når de nationella miljöpolitiska målen om en giftfri miljö och minskad klimatpåverkan.

– Den kunskap som kommer fram genom projekten kan leda till innovationer som bidrar till ekologisk hållbarhet, samtidigt som det skapas nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft för Sverige, säger Rein Jüriado, handläggare på Vinnova. 

För mer information kontakta:
Christian Baresel. christian.baresel@ivl.se, tel. 010-788 66 06
Vincent Schaller, vincent.schaller@cit.chalmers.se, tel. 072-352 61 22

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev