1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-01-12] Nya tankställen för biogas
Nyhet | 2018-01-12

Nya tankställen för biogas

Infrastrukturen för att kunna tanka lokalt producerad biogas byggs nu ut på många platser i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet anlitas som expertstöd av flera företag och är på så vis med och bidrar i denna utbyggnad.

– Biogas är en viktig pusselbit i omställningen till en fossilfri fordonsflotta så det känns bra att vårt kunnande kommer till användning och att vi är en del av den här utvecklingen, säger Marita Linné, seniorkonsult inom biogas på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det svenska biogassystemet är också ett bra exempel på cirkulär ekonomi där avfall används för att producera förnybart drivmedel och ett kretslopp av näringsämnen.

För närvarande deltar IVL i arbetet med utbyggnaden av tankstationer för biogas i Dalarna, Värmland, längs Norrlandskusten och på Gotland. På uppdrag av olika aktörer genomför IVL:s biogasexperter marknadsanalyser av efterfrågan på drivmedel, ansvarar för upphandling och är beställarstöd vid byggnationen.

Det finns idag cirka 170 publika tankställen för fordonsgas i Sverige. En bättre infrastruktur för tankning är viktigt för att fler ska skaffa gasbilar.

Några av de orter som snart kommer att kunna tanka biogas är Arvika, Säffle och Torsby i Värmland. Där har OKQ8 fått bidrag via Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att uppföra biogasstationer. OKQ8 Värmland är ett av de företag som har anlitat IVL som beställarstöd vid etablering av tankstationerna. IVL har också hjälpt företaget med ansökan inom Klimatklivet.

Även Region Gotland och Nordic Gas Solutions har tagit hjälp av IVL:s biogasexperter. Region Gotland har som mål att minst 70 procent av fordonen i kollektivtrafiken ska drivas med biogas. För att kunna leverera tillräckligt med biogas behöver regionen bygga ut kapaciteten på befintliga tankstationer.

Nordic Gas Solutions som levererar nyckelfärdiga tankstationer för fordonsgas planerar för utbyggnad av antalet tankstationer längs Norrlandskusten samt inåt Dalarna. Boden, Falun, Gävle, Luleå, Piteå och Sandviken är de städer som kommer att få en tankstation.

För mer information kontakta:
Marita Linné, marita.linne@ivl.se, tel. 010-788 67 46
Anders Hjort, anders.hjort@ivl.se, tel. 010-788 67 75 IVL

Svenska Miljöinstitutet utför forsknings- och utvecklingsarbete samt tillhandahåller konsulttjänster som sträcker sig över hela biogasens värdekedja.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev