1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-24] Matavfall i butik – från ickefråga till miljöfråga i fokus
Nyhet | 2018-04-24

Matavfall i butik – från ickefråga till miljöfråga i fokus

Det senaste decenniet har frågan om matavfall förändrats från att ha varit en ”ickefråga” till en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu ska forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Linnéuniversitetet i ett projekt som leds av Statistiska Centralbyrån studera denna förändring för att förstå hur den skedde och vilka nyckelfaktorer, aktörer och drivkrafter som ligger bakom.

– Att förstå det här skiftet i fokus för matavfall och samband med verklig förändring av miljöpåverkan i livsmedelsbranschen är viktigt, både för att kunna utveckla framtida styrmedel, men även för andra miljöfrågor, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur förändringar i samhället kan påverka de nationella miljökvalitetsmålen. Att minska matavfall är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet. En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser.

Till sin hjälp har forskarna ett nytt register med kvantitativa data som kommer att användas för att säkerställa och mäta påverkan av detta förändrade fokus, samt tajming och hastighet på förändringen. Data från intervjuer med experter och aktörer i branschen samt medieanalyser kommer också att användas.

– Genom att använda både kvantitativ avfallsdata och en kvalitativ intervju- och mediestudie kan vi utforska hur förändringen i synen på matsvinn har förändrat beteenden i branschen och fånga upp drivkrafter och nyckelaktörer bakom denna förändringsprocess. Förhoppningsvis kan denna kunskap användas för att förstå hur man kan driva på andra nödvändiga förändringsprocesser, säger Åsa Nyblom, etnolog och miljösociolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet pågår i två år och finansieras av Naturvårdsverket genom satsningen Uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen.

Vid frågor kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66
Åsa Nyblom, asa.nyblom@ivl.se, tel. 010-788 66 40  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-12-28

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen