1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-06-04] Delning kan ge sociala vinster men det behövs en inkubator för att skala upp
Nyhet | 2019-06-04

Delning kan ge sociala vinster men det behövs en inkubator för att skala upp

Delningsekonomi kan ge minskade klimatutsläpp och bidra till en mer hållbar konsumtion men också ge ökad delaktighet genom engagemang i de sammanhang där man delar och större jämlikhet genom tillgång till saker som man annars inte skulle haft råd med. I projektet Sharify har IVL och hållbarhetsbyrån Heureka Ventures tittat på möjligheterna att tillgängliggöra, förenkla och skala upp delning som en del av social innovation.

– Det behövs fler innovationer för att delningsekonomin ska slå igenom i full skala, speciellt innovationer som underlättar för en bredd av aktörer att utveckla nya delningslöningar. Det finns en stor potential i att ta vara på de sociala vinster som delningen kan föra med sig, som en ökad trygghet i att känna sina grannar och delaktighet i fler mötesplatser. Därför är det viktigt att även underlätta för delningsinitiativ med mindre resurser, säger Liv Fjellander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet har dels gjort en kartläggning av vilka tekniska plattformar som finns i dag för den som vill starta ett delningsinitiativ, dels intervjuat olika delningsaktörer och experter inom exponentiella teknologier som AI, Internet of things och Blockchain. Utifrån detta har insikter och idéer kring vilket stöd delningsaktörer behöver tagits fram och prövats på användare.

– Vår utgångspunkt var att det finns ett starkt behov av digitala plattformar som låter aktörer bygga delningsinitiativ utan att programmera allt från start, och det visade sig stämma. Samtidigt har de plattformar som erbjuder detta utvecklats mycket de senaste åren och skulle kunna möta delningsaktörernas behov om de använde dem. Det som saknas är istället rådgivning, både kring de tekniska valen men också kring organisationsform, hållbara affärsmodeller och juridik kopplat till avtal specifikt för delning, säger Rebecka Carlsson från Heureka Ventures.

Det viktigaste i teknikutvecklingen är att den blir skalbar så att den inte låser in utvecklingen i ett statiskt system. Samtidigt saknas delar av teknikstödet för kontrakt, försäkringar och logistik eftersom det är brist på lösningar anpassade för delning.

– Det finns ett allt större glapp mellan befintliga lagar och teknikutveckling. För delning spelar det stor roll på många områden, till exempel behöver hyreslagen justeras för att all teknik som underlättar för delning av yta ska kunna användas, säger Liv Fjellander.

I projektet föreslår man en rådgivningstjänst som kan fungera som en inkubator för delningsinitiativ, i både fysisk och digital form, som samlar de essentiella kompetenserna kring att starta och skala delningsinitiativ, såväl kommersiella som ideella.

– Det var intressant att se att flera aktörer är mycket medvetna om att marknaden och vanan vid delning är något som de skapar ihop med andra aktörer och att det kräver både större aktörer men också en mångfald av aktörer, säger Liv Fjellander.

Läs rapporten: Sharify – tillgängliggöra, förenkla och skala upp delning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet har finansierats av Vinnova inom programmet social innovation.

Vid frågor kontakta:
Liv Fjellander, liv.fjellander@ivl.se, tel. 010-788 66 79   

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev