1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-03-25] Så påverkas energisystemet av ett förändrat klimat
Nyhet | 2021-03-25
Water coming over the streets in Kemah during Hurricane Harvey

Så påverkas energisystemet av ett förändrat klimat

Ett forskningsprojekt som IVL deltagit i har studerat hur klimatförändringarna påverkar energisystemet. Studien visar att fram till år 2040 är konsekvenserna på det svenska energisystemet hanterbara, men det förutsätter att man tar höjd för klimatförändringar i de investeringar som energibranschen behöver göra.

I projektet som initierades av Energiforsk har forskare tillsammans med energibranschen analyserat vilken påverkan som klimatförändringarna kommer att ha på vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, bioenergi, fjärrvärme, fjärrkyla och elnät i Sverige.

IVL har koordinerat arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna och ansvarat för områdena bioenergi, fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärme är en sektor som i hög grad påverkas av klimatförändringarna, eftersom vintrarna blir mildare och säsongen kortare.

– När efterfrågan på fjärrvärme minskar så minskar även incitamenten för att investera i ny eller befintlig kraftvärme. Samtidigt kommer lokalt styrbar eleffekt efterfrågas alltmer när våra städer växer. Dessutom ökar efterfrågan på el till transporter och vissa industrier och då behövs fossilfri elproduktion, säger Annamaria Sandgren på IVL, som ansvarat för analys kopplat till fjärrvärmeområdet och riskbedömning i projektet.

Även bioenergisektorn kommer att påverkas av klimatförändringarna, främst genom ökad temperatur, förlängd växtsäsong och förändrad nederbörd.

– För bioenergisektorn innebär klimatförändringarna både möjligheter och utmaningar. Till exempel kan ökad skogstillväxt gynna bioenergipotentialen samtidigt som ett förändrat klimat kan ge både torrare marker och fuktigare markförhållanden som verkar i motsatt riktning. Skadedjur och skogsbränder kan däremot bidra både till ökad och minskad bioenergipotential, säger Julia Hansson på IVL, som lett analysen kopplat till bioenergi.

Forskare och analytiker från SMHI, Profu, Chalmers, Energiforsk och IVL har samarbetat i projektet. Både en sammanfattningsrapport samt mer detaljerade rapporter för varje energislag finna att ladda ner via Energiforsk hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Det går också att ta del av presentationerna från projektets slutseminarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Julia Hansson, julia.hansson@ivl.se, tel. 010-788 66 51
Annamaria Sandgren, annamaria.sandgren@ivl.se, tel. 010-788 67 45

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev