1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-04-11] Ny rapport om plast ger fakta och tips för minskad miljöpåverkan
Nyhet | 2022-04-11

Ny rapport om plast ger fakta och tips för minskad miljöpåverkan

I Sverige använder vi mycket plast. Det ger stor påverkan på klimatet, inte minst genom att det mesta plastavfallet eldas upp. Vad kan man göra för att ändra det? IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med SCB har på uppdrag av Naturvårdsverket samlat fakta och praktiska tips.

Under 2019 sattes nästan 1,3 miljoner ton plastråvara på den svenska marknaden. Det är runt 120 kg per person och år. Mest plast används i förpackningar, inom byggsektorn samt i fordon och däck.

Merparten av all plast tillverkas av fossil olja och gas, dessutom kräver utvinningen och produktionen stora mängder energi som ofta har fossilt ursprung.

– För att minska plastens miljöpåverkan måste vi se till att onödig plast undviks, att den plast som används kan återanvändas eller materialåtervinnas samt att läckaget av plast till miljön minimeras, säger Sara Anderson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förbränningen av plast ger stor klimatpåverkan

Vår höga plastanvändning ger också stora mängder plastavfall. Cirka 87 procent av plasten bränns för att producera el och värme – men det skapar samtidigt stora utsläpp av klimatgaser. Över 90 procent av koldioxidutsläppen från energiutvinningen av avfall i Sverige beräknas komma från fossilbaserad plast. Endast cirka 10 procent av plastmaterialet som sattes på marknaden återvinns. Det är främst förpackningar, PET-flaskor, däck, elutrustning och lantbruksplast.

Dessa data är hämtade från rapporten Kartläggning av plastflöden i Sverige 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den är gjord på uppdrag av Naturvårdsverket och är framtagen av Svenska Miljöemissionsdata – SMED, som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI.

Huvudpunkterna från den rapporten finns tillgängliga i en lättläst kortrapport, Plast i Sverige – fakta och praktiska tips Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rapporten listar konkreta lösningar som kan förbättra läget. Dessutom ger den handfasta tips för vad både privatpersoner och företag kan göra för att öka plaståtervinningen.

För mer information, kontakta:
Sara Anderson, sara.anderson@ivl.se, tel. 010-788 67 21

Fem saker som företag och verksamheter kan göra:

1. Minska onödig plastanvändning i alla led. Gör en inventering av var ni använder mycket plast, fundera på om ni kan minska mängden. Undersök återanvändbara alternativ.

2. Använd plast av råvaror med minimal miljöbelastning. Välj plast som är fri från farliga ämnen. Kan ni använda plast med lägre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, som återvunnen, förnybar eller biobaserad plast?

3. Möjliggör materialåtervinning av plast. Undvik laminat och blandmaterial som försvårar materialåtervinning. Undvik nedbrytbar plast då den inte är kompatibel med dagens återvinningssystem. Välj plast som är eftertraktad på återvinningsmarknaden, som polypropen eller polyeten.

4. Minska läckage av plast till naturen. Undvik produkter som riskerar att hamna i naturen eller ge upphov till mikroplaster, exempelvis plastpåsar och engångsartiklar.

5. Samverka mera. Bättre dialog mellan insamlare, bearbetare och köpare av återvunnen plast säkerställer att efterfrågade kvaliteter når marknaden. Berörda aktörer behöver samverka för att ta fram tydliga specifikationer och kvalitetsstandarder.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev