1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-06-14] Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om
Nyhet | 2022-06-14
Tillväxtverkets bild för illustrera satsningen Omställningslyftet med logotyp för ERUF

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Tillväxtverket satsar nu, tillsammans med RISE, Energikontoren, Sveriges inkubatorer och science parks, nätverket IUC och IVL Svenska Miljöinstitutet, totalt cirka 150 miljoner kronor för att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Aktiviteterna kommer inledningsvis att bestå av behovsanalyser, workshops och ett utvecklingsprogram där företagen kan få individuell coachning och stöd för att komma igång med sitt omställningsarbete. En digital portal med arbetsnamnet ”dagsattställaom.se” ska också tas fram för att ge företagen tillgång till analysverktyg, guidelines och utbildningsmaterial.

– Det ska bli oerhört spännande att ta vår erfarenhet från miljöarbete med olika industrier och lyfta detta tillsammans med företagen för att få hållbara affärer, säger Jeanette Green, gruppchef för affärsutveckling och projektledare för IVL:s del av projektet.

Tillsammans med Viable Cities ska projektet också knyta ihop företag med offentliga aktörer och initiera demonstratorer i städerna. Det inkluderar bland annat att identifiera inom vilka områden det finns lösningar på marknaden idag och matcha dessa med aktörer som har behov.

– Samverkan mellan parterna blir oerhört betydande framgent eftersom det ofta behövs att en hel värdekedja samverkar för att det enskilda företaget ska kunna ställa om, säger Andreas Englund, affärsutvecklare på IVL.

Satsningen som går under namnet ”omställningslyftet” är ett resultat av regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning. Arbetet påbörjades 2020 genom ett initiativ av IF Metall och Naturskyddsföreningen i samråd med RISE och Fossilfritt Sverige. Projektet drivs av RISE tillsammans med Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC) och IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer information, kontakta:
Jeanette Green, jeanette.green@ivl.se, tel. 010-788 67 40
Andreas Englund, andreas.englund@ivl.se, tel. 010-788 69 26

Omställningslyftet har beviljats stöd ur det Nationella regionalfondsprogrammet, som ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling och stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet. Omställningslyftet kommer att pågå till augusti 2023.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev