1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-06-30] Framtidens grönsaker odlas i källaren
Nyhet | 2023-06-30
Michael Martin i en urban odling

Framtidens grönsaker odlas i källaren

Sallad som har odlats vertikalt inomhus eller bär som mognat under LED-lampor. Utvecklad teknik och ett större hållbarhetsfokus har gjort att allt fler privatpersoner och företag börjat intressera sig för urban odling. IVL:s forskare Michael Martin ger en inblick i en livsmedelstrend som verkar ha kommit för att stanna.

– Intresset för inomhusodling ökade under pandemin och folk började ha vattenbaserade, det vill säga hydroponiska, odlingssystem hemma, berättar Michael Martin.

Han förklarar att utvecklingen kunnat gå snabbt framåt tack vare teknikutveckling, och då främst LED-lampor. Samtidigt har konsumenterna blivit allt mer medvetna om miljö- och hållbarhet även när det kommer till livsmedel och har sökt efter alternativa odlingsmetoder i sin närmiljö.

Färska grönsaker året om

Fördelarna med urbana inomhusodlingar är många, enligt Michael Martin.

– Nu kan vi få tillgång till näringsrika och färska grönsaker året runt, även på platser med låg tillgång till vatten. Genom att kontrollera olika parametrar, så som ljus, temperatur och näringstillförsel, är det möjligt att förändra smak, textur och andra egenskaper hos grödorna. Dessutom är allt spårbart.

Utmaningarna är förstås att odlingarna kräver mycket energi, både för LED-lampor och temperaturreglering. Än så länge finns det även begränsningar för vad som går att odla. Idag odlas främst bladgrönsaker och örter men Michael Martin tror att vi kommer att få se exempelvis mer bär, frukt, och odlingar fokuserade på medicinalväxter i framtiden.

Klimatförändringar kräver nya livsmedelssystem

Det förändrade klimatet har också haft sin inverkan på det ökade intresset för vattenbaserad inomhusodling. Stormar och mer utbredd torka och kräver mer motståndskraftiga livsmedelssystem.

– Jordbruk i kontrollerade miljöer, så som växthus och vertikal inomhusodling, är mindre sårbart för klimatpåverkan. I exempelvis södra Europa har torkan fått intresset för inomhusodling att öka markant, berättar Michael Martin.

Även i Sverige ökar intresset och antalet företag som jobbar med urban odling har ökat markant de senaste fem-tio åren. Michael Martin har jobbat med flera projekt för att främja urban odling. Just nu leder han flera nationella och internationella projekt som syftar till att göra urban odling mer resurseffektiv och miljövänlig genom cirkulära produktionsmetoder.

Läs mer om IVL:s arbete inom livsmedel

För mer information, kontakta:
Michael Martin, tel: 010-7886681, michael.martin@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev