1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-10-09] Plaståtervinning i slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan
Nyhet | 2023-10-09
Vita stora sopsäckar

Plaståtervinning i slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan

Att återvinna plast i ett slutet kretslopp – det vill säga att tillverka samma produkt igen av avfallet – ger lägre klimatpåverkan än om plasten återvinns till andra produkter som inte kan återvinnas igen. Det visar en livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

Svensk industri använder stora mängder plastförpackningar och det mesta eldas upp efter en enda användning. Projektet Sluta cirkeln för industriell plast har undersökt hur man kan öka återvinningen genom att skapa så kallade slutna kretslopp för industrins plastförpackningar.

– Plast som används inom industrin är ofta mer homogen och därmed enklare att återvinna än plast från hushållen. Trots det är det lite plast som återvinns av industrin. Systemen som sluter dessa cirklar behöver utvecklas, säger Alexandra Maria Almasi, projektledare på IVL.

I projektet har man genomfört fallstudier för olika typer av plast; förpackningar av expanderad polystyren (EPS) – som ofta kallas frigolit, storsäckar av polypropen (PP) och plastfilm av lågdensitetspolyeten (LDPE). Med hjälp av livscykelanalys har man sedan jämfört klimatpåverkan för olika scenarier inom dessa fallstudier.

Klimatpåverkan av återvinning i ett slutet kretslopp har jämförts med tre olika alternativ: återvinning till en annan produkt av lägre kvalitet som inte kan återvinnas på nytt (öppet kretslopp), en blandning av återvinning i slutet och öppet kretslopp, samt förbränning.

Alla tre fallstudierna visar att klimatpåverkan är lägre för återvinning i ett slutet kretslopp än för de tre andra alternativen. Det näst bästa alternativet är en blandning av återvinning i slutet och öppet kretslopp, följt av återvinning i ett öppet kretslopp. Det sämsta är förbränning.

– Något som kan påverka är geografiska förhållanden, där bland annat transporternas längd och andelen förnybar el varierar. Vi har gjort jämförelser utifrån svenskt, europeiskt och globalt perspektiv i två av fallstudierna, men slutsatsen blev densamma: ett slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan, säger Lisa Hallberg på IVL, en av de forskare som har genomfört livscykelanalysen.

Läs rapporten: Life cycle assessment of closed loops for industrial plastic packaging Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Alexandra Maria Almasi alexandra.almasi@ivl.se tel. 010-788 67 26
Lisa Hallberg, elisabet.hallberg@ivl.se tel. 010-788 67 79

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev