Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Dubbel vinst för IVL på Återvinningsgalan 2020
  Det blev dubbel vinst för IVL på Återvinningsgalan 2020. Årets specialpris gick till det IVL-ledda projektet Siptex som tillsammans med Sysav bygger en fullskalig anläggning för automatisk textilsortering i Malmö. Anläggningen blir den första i sitt slag i världen. Det andra priset gick till IVL:s Åsa Stenmarck som utsågs till Årets återvinningsinspiratör för sin förmåga att presentera forskningsresultat på ett lättillgängligt och inspirerande sätt.
 • | pressmeddelande
  Geografiskt anpassad vägskatt viktigt styrmedel i framtidens vägbeskattning
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola har i ett projekt finansierat av Energimyndigheten analyserat hur en avståndsbaserad och geografiskt anpassad vägskatt kan utformas. Studien visar att en sådan vägskatt kan ge en effektivare användning av vägar, rättvisare fördelning av trafikens samhällskostnader, minska trängsel i städer och värna relevanta skatteintäkter från en fossilfri fordonsflotta efter 2030.
 • | pressmeddelande
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet – hinder och möjligheter för att arbeta integrerat
  De senaste decennierna har en stor del av vården flyttats ut från sjukhusen till hemmen. Det har inneburit nya förhållanden och utmaningar när det gäller vårdpersonalens arbetsmiljö, men också när det gäller patientsäkerhet. IVL har i en rapport analyserat vilka hinder och möjligheter det finns för den kommunala hemsjukvården att arbeta mer effektivt och integrerat med arbetsmiljö och patientsäkerhet.
 • | pressmeddelande
  Organisationer vill se ökad hållbarhet för elektronikprodukter
  Den snabba konsumtionen av elektronikprylar ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Den 24 januari är det Circular Electronics Day, ett initiativ som syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ansvar för elektroniken de använder.
 • | nyhet
  Intresset för återbruk av bygg- och rivningsavfall ökar
  Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta. Avfall Sverige har därför låtit kartlägga befintliga kommunala initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för en påskyndad utveckling mot ökad återanvändning. Studien, som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att intresset ökar men att det också finns många hinder på vägen mot en etablerad återbruksverksamhet.
 • | pressmeddelande
  Marie Fossum Strannegård ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet
  Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon tillträder tjänsten den 15 april och ersätter Tord Svedberg, som efter tolv framgångsrika år meddelat att han slutar som vd.
 • | pressmeddelande
  Svag miljöstyrning i infrastrukturplaneringen motverkar klimatmålen
  Den nationella infrastrukturplaneringen behöver anpassas till ett transporteffektivt samhälle där städerna blir mer hållbara och värdefulla landskap skyddas. Det visar en ny rapport från forskningsprojektet Stafetten, som har granskat hur nationella planer för transportinfrastruktur tas fram. Gamla synsätt, regional konkurrens och svag miljöstyrning motverkar både klimat- och miljömål.
Nyhetsarkiv
Återställ