pressmeddelande | 2014-06-04

Plast hamnar i soporna trots enklare sortering

Återvunnen plast har ett större miljövärde än återvunnet glas. Men inte ens tre av tio plastförpackningar sorteras och återvinns. I ett försök att öka insamlingen av såväl plast- som metall-, glas- och pappersförpackningar samt tidningar genom förenklad sortering blev förbättringarna totalt sett ändå små. Plastinsamlingen ökade bara högst nämnvärt.

Under ett års tid fick närmare 200 hushåll i Halmstad slänga alla slags förpackningar och även tidningar i samma avfallskärl – den så kallade Gula tunnan – i nära anslutning till bostaden.  Därefter sorterades avfallet manuellt och skickades iväg för vidare behandling i återvinningskedjan. Liknande system med maskinell sortering är vanliga i flera andra europeiska länder som exempelvis Tyskland och England. Både villor och lägenheter ingick i studien. Den största totala insamlingen skedde bland villaägarna, vilka ofta har längst att ta sig till en återvinningsstation. De samlade in 75 procent av alla förpackningar och tidningar. För lägenhetshushållen, som redan innan försöken hade fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar, blev motsvarande siffra 65 procent vilket är ett något sämre resultat än tidigare. – Totalt sett fick vi ingen enorm förbättring. Villaägarna ökade sin insamling, flerbostadshushållen minskade sin något. Men nästan alla hushåll var nöjda. Den stora vinsten tycks ligga i att slippa åka till en återvinningsstation för att lämna sorterat avfall, inte att slippa själva källsorteringen, säger Carl Jensen, projektledare för studien. Mest anmärkningsvärt var att insamlingsnivån för plastförpackningar var fortsatt liten, omkring 37 procent samlades in för villor och 18 procent för lägenheter. – Det går inte göra insamlingen lättare än såhär. Hushållen behöver varken sortera eller ta sig till en återvinningsstation, ändå hamnar väldigt mycket plast fortfarande i restavfallet, säger Carl Jensen. Nu går IVL vidare med en beteendestudie som ska undersöka varför vi inte sorterar ut plastförpackningar i större utsträckning.  Ladda ner rapporten här. För mer information: Carl Jensen, tel: 010-788 68 92

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen