1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-07-02] IVL tar över EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer
Pressmeddelande | 2014-07-02

IVL tar över EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer

IVL Svenska Miljöinstitutet tar över det internationella EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer när Miljöstyrningsrådet avvecklas. Det innebär att EPD-systemet tillförs ytterligare kompetens och erfarenhet, samt ökade utvecklingsresurser genom IVL:s breda kompetens, internationella verksamhet och kontaktnät. För IVL är övertagandet en naturlig del i en bred satsning på livscykelanalyser, systemanalys och resurseffektiva och klimatsmarta produkter.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att ta över EPD-systemet. Det passar som hand i handske med IVL:s nuvarande verksamhet och våra expansionsplaner, säger Tord Svedberg, vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det internationella EPD-systemet har varit en del av Miljöstyrningsrådet sedan systemet grundades 1998. När riksdagen beslutade att avveckla Miljöstyrningsrådet och flytta upphandlingsverksamheten till Konkurrensverket, söktes en ny stabil och oberoende hemvist för det internationella EPD-systemet. Valet föll på IVL Svenska Miljöinstitutet som tog över verksamheten den 1 juli.

– Vi känner oss trygga med att IVL tar över. Det internationella EPD-systemet är på stark frammarsch. Sverige har länge varit ett föregångsland i kommunikation av produkters miljöprestanda på ett trovärdigt och transparent sätt, säger Sven-Olof Ryding, initiativtagare till det internationella EPD-systemet och vd på Miljöstyrningsrådet.

Verksamheten inom det internationella EPD-systemet kommer att drivas som ett dotterbolag till IVL med samma personal och syfte som tidigare. Därutöver kommer verksamheten att förstärkas genom IVL:s täta samarbete med olika branscher, näringsliv och kommuner både som utvecklare och mottagare av EPD och miljöinformation om produkter. Dessutom kan IVL:s experter inom LCA, ekodesign, hållbar upphandling, hållbart byggande, energieffektivisering och giftfri miljö bidra till vidareutveckling av EPD-systemet och dess tillämpningar.

– Vi kommer att satsa på fortsatt utveckling av EPD-systemet tillsammans med systemets samarbetspartner i 20 länder. Vi vill även förstärka samarbetet med kunderna. Tillsammans med den internationella tekniska kommittén kommer vi att satsa på utveckling utifrån användarbehov och kunders önskemål, säger Elin Eriksson, enhetschef på IVL, som har deltagit som expert i tekniska kommittén för EPD-systemet sedan start.

IVL startade sin LCA-verksamhet redan 1990 genom ett nordiskt arbete som blev föregångare till ISO-standarder på livscykelområdet. IVL:s medarbetare har sedan dess varit starkt drivande i den internationella utvecklingen av ISO-standarder och LCA. I dag deltar de i bland annat i EU-kommissionens utveckling av miljöavtryck och standard för miljöbeskrivning av byggprodukter.

För mer information kontakta:
Elin Eriksson, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-788 68 14
Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet, tel. 070-568 81 11

Det internationella EPD-systemet är ett frivilligt program för kommunikation om en varas eller tjänsts miljöpåverkan längs hela livscykeln. Systemet bygger på objektivitet och transparens och är baserat på ISO 14025 och andra internationella standarder.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev