1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-12-10] Nya kunskaper om membranteknik
Pressmeddelande | 2014-12-10

Nya kunskaper om membranteknik

I Stockholm ska världens största membrananläggning för vattenrening byggas. På torsdag den 11 december visas pilotanläggningen på Hammarby Sjöstadsverk upp för ett 60-tal besökare i samband med en seminariedag om membranteknologi. Den nya tekniken för rening ger betydligt mindre utsläpp av fosfor och kväve jämfört med i dag och utgör en bra grund för kompletterande rening av läkemedelsrester visar genomförda tester.

Stockholm Vatten har beslutat att bygga ut Henriksdals reningsverk och satsa på membranteknik, som innebär effektivare rening på mindre yta. Efter ombyggnationen blir Henriksdal det största reningsverket i världen med membranteknik. Under 2014 har tester genomförts på Hammarby Sjöstadsverk där en skalenlig pilotanläggning med membranteknik har jämförts med den konventionella reningen på Henriksdalsverket. Flödena har testats för en belastning som motsvarar Stockholms beräknade invånarantal år 2040. Resultatet från pilotstudien som nu presenteras i en rapport visar att tekniken klarar av ökade reningskrav för både kväve och fosfor, där målvärdet har varit att halten kväve i utsläppsvattnet ska vara mindre än 6 milligram per liter och fosfor mindre än 0,2 milligram per liter. Membrantekniken innebär att partiklar hålls tillbaka och därmed även partikelbundna föroreningar, vilket gör att högre reningseffektiviteter kan nås. Att vattnet är fritt från partiklar öppnar även upp för effektivare behandlingsmetoderför att avskilja läkemedelsrester, exempelvis med hjälp av ozonbehandling och aktivt kol. Dessa tekniker har nu testats på vattnet från pilotanläggningen och visar på goda resultat. På torsdag den 11 december arrangeras en visning av Hammarby Sjöstadsverk och av pilotanläggningen för membranteknologi. Det är en del av seminariet "Membranteknologi– framtiden för kommunal avloppsvattenrening” som arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med VA-kluster Mälardalen. Läs mer: Rapporten Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening Rapporten Behandling av biologiskt renat avloppsvatten med ozon eller aktivt kol För mer information kontakta: Klara Westling, klara.westling@ivl.se, tel. 010-788 66 31 Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se, tel. 010-788 66 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev