1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-03-03] Nya rapporter om hur plaståtervinningen kan öka i Norden
Pressmeddelande | 2015-03-03

Nya rapporter om hur plaståtervinningen kan öka i Norden

Varje år slängs runt 700 000 ton plast i hushållsavfallet i de nordiska länderna – plast som skulle kunna återvinnas. I ett tvåårigt projekt har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med experter från de övriga nordiska länderna undersökt hur återvinningen av plastavfallet skulle kunna öka. Resultaten och vägledningar till de nordiska länderna presenteras nu i tre nya rapporter.

– Vi tror att tillgängligheten till insamlingssystemen är a och o för att samla in mer plast. Ökad tillgänglighet kan åstadkommas på olika sätt, till exempel genom fastighetsnära insamling, genom fler offentliga insamlingsplatser eller genom mindre insamlingsplatser i stadsmiljön, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet har genomförts inom ramen för det Nordiska statsministerinitiativet för grön tillväxt och finansierats av Nordiska ministerrådet. Sammanlagt är det tre projekt inom initiativet där IVL lett det som handlar om hur länderna kan förbättra insamlings- och återvinningssystemen för plast från hushåll och andra jämförliga källor. Förutom IVL har norska Østfoldforskning, finska VTT, isländska Environice och danska universitetet i Aalborg deltagit i samarbetet.

I rapporten ” Guidelines to increased collection of plastic packaging waste from households Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ” ges olika exempel på hur plastförpackningar från hushåll kan samlas in och vad som är viktigt att tänka på vid utformningen av ett insamlingssystem.

I projektet betonas också vikten av en bred insats genom hela värdekedjan för att öka återvinningen av plast.

– Eftersom återvinning inte är en enskild aktivitet utan en serie av aktiviteter krävs att det finns samarbete och kommunikation i hela värdekedjan för att optimera systemen, från producenter av plast och plastprodukter, insamlings-, sorterings- och upparbetningsaktörer till de som använder den sekundära plastråvaran i sin produktion, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hur man åstadkommer förbättrade insamlingssystem varierar från land till land, men gemensamt för alla länder är att det måste bli lättare för medborgarna att sortera och lämna sitt plastavfall.

Samtliga rapporter från projektet och från initiativet Norden – ledande i grön tillväxt finns att ladda ner på Nordiska Ministerrådets webb:

Guidelines to increased collection of plastic packaging waste from households Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (finns även ett bakgrundsdokument för nedladdning)

Nordic improvements in collection and recycling of plastic waste Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Future solutions for Nordic plastic recycling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev