1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-04-01] Omfattande forskning på sjöfartens effekter på Östersjön
Pressmeddelande | 2015-04-01

Omfattande forskning på sjöfartens effekter på Östersjön

Nu startar det treåriga Bonusprojektet SHEBA som tar ett brett grepp om sjöfartens påverkan på Östersjön. Med tre miljoner euro i ryggen kommer forskningen bland annat ge svar på frågor om effekterna av undervattensbuller, spridningen av mikropartiklar och hur ekosystemen påverkas av en mer intensiv sjöfart.

– Det här är en stor ansats. Vi ska se till hela konsekvenskedjan av sjöfarten i flera olika scenarier. Trafiken över Östersjön kommer troligtvis öka och det sätter press på ekosystemen på många sätt, säger IVL:s Jana Moldanova som leder hela projektet. ­

Sammanlagt deltar elva parter med ett 40-tal forskare från institut och universitet i samtliga Östersjöländer. Nya forskningsfrågor som miljökonsekvenserna av undervattensbuller och sjöfartens effekter på ekosystemtjänster under och ovan vatten ryms inom projektet. Men framförallt ska projektet ta ett samlat grepp på kostnader och vinster för olika åtgärder mot bakgrund av olika scenarier. Sjöfartsindustrin har redan visat stort intresse för projektet.

– Det pratas väldigt mycket om hur man ska reglera utsläppen från sjöfart. Därför är det viktigt att kartlägga såväl dessa utsläpp som andra bidrag från land och luft för att få en bild av hur allt hänger ihop och vilka åtgärder som gör mest verkan, säger Jana Moldanova.

IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att leda ett stort arbetspaket om sjöfartsscenarier mot bakgrund av olika grader av transportintensitet, nya bränslen, ny teknik och ny lagstiftning.

IVL:s forskargrupp ska också undersöka sambandet mellan den rikliga förekomsten av mikropartiklar i Östersjön och förbränningen av fartygsbränsle, samt modellera dess spridning.  IVL ska också modellera utsläppens spridning och omvandling i luften.

Sheba, Sustainable shipping and Environment of the Baltic Sea region, finansieras av både FP7 och Östersjöprogrammet Bonus. Svenska partner i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinator), Chalmers och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Ett flertal forskningsinstitutet från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland och Polen ingår också i projektet.

För mer information kontakta:
Jana Moldanova, jana.moldanova@ivl.se tel. 010-788 67 63

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev