1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-05] Åtgärder för att minska problem med skärvätskor i verkstadsindustrin
Pressmeddelande | 2015-10-05

Åtgärder för att minska problem med skärvätskor i verkstadsindustrin

Under senare år har det förekommit flera utbrott av luftvägsbesvär inom verkstadsindustrin. Orsaken anses vara att anställda utsatts för aerosol (dimma) från skärvätskor. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med åtta företag utvecklat åtgärder som minskar spridningen av skärvätskedimma och därmed också risken för luftvägsbesvär.

En stor del av de hälsoproblem som orsakas av skärvätskor har minskat under de senaste decennierna, exempelvis hudproblem och risk för cancer. Samtidigt har en del industrier med skärande bearbetning noterat utbrott av mer diffusa luftvägsproblem, som verkar kunna utvecklas till allvarliga luftvägsproblem som astma eller allergisk alveolit. Dessa problem finns dokumenterade i vetenskaplig litteratur och förekommer i flera länder. Det är inte känt vad som orsakar utbrotten.

Tillsammans med åtta verkstadsföretag har IVL studerat hur skärvätskedimma uppstår och sprids. Studien visar hur arbetsmetoder, maskiner, inkapslingar och ventilation kan utformas så att både spridningen och de anställdas exponering minimeras.

Resultatet av IVL:s projekt kommer nu att användas i utbildningar om arbete med skärvätskor.

– I det här projektet har vi arbetat med ett ingenjörsmässigt angreppssätt på problemet. Även om man inte vet exakt vad i skärvätskan som ger upphov till luftvägsbesvären, måste man ändå vidta åtgärder som förebygger och minskar besvären. Projektet visar hur man kan göra detta inom verkstadsindustrin, säger Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att sprida informationen har projektet tagit fram en kort sammanfattning om hur verkstadsindustrin kan arbeta med åtgärder, både i de situationer där problem redan har uppstått, vid drift och underhåll, och förebyggande vid om- och nybyggnad.

Läs mer om studien och rekommendationer om åtgärder i rapporten "Effektiva åtgärder mot luftvägsproblem från skärvätskor". Populärsammanfattning Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster. och IVL-rapport B 2224 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47
Erica Bloom, erica.bloom@ivl.se, tel. 010-788 66 23

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev