1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-06] Så kan livscykelanalys användas i offentlig upphandling
Pressmeddelande | 2015-10-06

Så kan livscykelanalys användas i offentlig upphandling

Offentlig upphandling representerar betydande ekonomiska summor. Omfattningen uppskattas motsvara 20 procent av Sveriges BNP – och den bebyggda miljöns del av detta är betydande. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu beskriva hur livscykelanalys kan användas för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling på byggområdet.

Bakgrunden är den nya upphandlingslagstiftningen som började gälla 2016. I den står det inskrivet att livscykelperspektivet bör beaktas i offentlig upphandling.

– Det här är ett område där det går att göra stora miljöförbättringar. Att använda livscykelanalys som verktyg är ett kostnadseffektivt sätt att ställa rätt krav och uppnå miljöförbättringar innan byggnaden eller anläggningen är uppförd, säger Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet "Verktygslåda för marknadsimplementering av LCA i byggnader” har fått stöd från Energimyndighetens program E2B2 (forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende). Det ska beskriva hur livscykelanalys kan användas vid offentlig upphandling – och gärna på ett sätt som gynnar innovationer och är materialneutralt. Projektet ska också beskriva hur livscykelanalys bör tillämpas i miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad och Svanen samt BREEAM och LEED i dess svenska tillämpningar.

– En viktig fråga är hur livscykelbaserade miljökrav som ställs med hjälp av LCA ska verifieras och hur datakvaliteten ska kunna säkras på det underlag som näringslivet tar fram, säger Martin Erlandsson.

Projektet riktar sig både till näringsliv och till det offentliga. Det verktygsstöd som utvecklas ska kunna tillämpas på alla slags byggnadsverk.

– Utöver verktygslådan finns även pilotfall där vi bland annat kommer att analysera vilka förbättringar som kan göras om LCA används i tidiga skeden, som en innovativ del av upphandlingsprocessen, säger Tove Malmqvist på avdelningen för Miljöstrategisk analys, KTH.

För mer information kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 08-598 563 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-07-01

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen