1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-09] ”Bra Boverket – men det ni efterlyser finns redan”
Pressmeddelande | 2015-10-09

”Bra Boverket – men det ni efterlyser finns redan”

IVL:s expert Martin Erlandsson kommenterar här Boverkets rapport till regeringen ”Byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv” som lämnades till regeringen den 30 september.

Vi uppskattar att Boverket har gjort en kunskapssammanställning över hur livscykelanalys (LCA) kan användas i byggprocessen och delar till stora delar den bild av behoven som Boverket ritar upp. Men vi vet också att det redan existerar lösningar som svarar mot behoven. Till Boverket, i sitt fortsatta arbete, och till regeringen vill vi komma med följande uppmaningar:

  1. Fråga inte efter nya standarder utan använd dem som redan finns och arbeta för att komplettera med det som saknas. De europeiska standarder som finns inom området är allmänt accepterade i näringslivet; framtagna på mandat av EU-kommissionen, baserade på internationella standarder och indirekt kopplade till byggproduktförordningen.
  2. Skilj på produkter och byggnadsverk. För produkter finns redan idag en robust LCA-metodik, men för att göra LCA för byggnadsverk mer jämförbar och transparent saknas det en allmänt accepterad metodik.
  3. Åtgärder och incitament som stödjer en marknadsdriven LCA bör utarbetas, det vill säga att det är materialtillverkarna som ska ta fram publika tredjepartsgranskade data, som sedan utgör information för entreprenörens LCA. Krav på livscykelbaserad information om miljöprestanda (LCA) vid offentlig upphandling är ett sådant incitament. Ett bra exempel är Tyskland som i offentlig upphandling kräver LCA för vissa byggnadstyper (kontor och utbildningslokaler). Ett annat exempel är Statsbygg i Norge som ställer krav på EPD (certifierad miljövarudeklaration) för byggprodukter i sina upphandlingar.

Det är betydligt bättre att utgå ifrån de initiativ som redan finns än att uppfinna hjulet igen. Vi stödjer en marknadsdriven tillämpning av LCA. Med andra ord; istället för att myndigheter bygger upp generiska databaser och verktyg, kan vi använda de standarder och verktyg som redan finns.

Läs fullständig kommentar här.

Vid frågor kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-07-01

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen