1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-22] IVL kombinerar styrmedel för maximal resurseffektivitet
Pressmeddelande | 2015-10-22

IVL kombinerar styrmedel för maximal resurseffektivitet

Råvarorna i metallindustrin är ändliga och dyrbara. En del av dem utvinns bara på ett fåtal ställen på jorden. Hela produktionskedjan måste bli mer resurseffektiv och beroendet av nyproducerade metaller behöver minska, både för att vi ska bli mindre sårbara i dag och för att resurserna ska räcka till framtida generationer.

En bra bit på vägen kan vi komma med en kombination av styrmedel - för ökad materialeffektivitet, ökad materialåtervinning och för att metaller ska ersättas med andra material där det är bra för miljön.

IVL har samordnat utvecklingen av ett förslag till en sådan policymix inom EU-projektet Dynamix. I den kombinationen ingår styrmedel som förstärkt producentansvar för materialåtervinning, skatt på material som används i EU för materialeffektivitet och tekniska specifikationer för substitution av material.

– Det finns många lågt hängande frukter att plocka genom dessa styrmedel. Men det är framförallt i kombination som de ger effekt, säger IVL:s Tomas Ekvall som ligger bakom studien.

Styrmedelsmixen stärks ytterligare genom en grön skatteväxling, där löneskatter sänks medan miljöskatter höjs och miljöskadliga subventioner avvecklas. Mjukare styrmedel ger också bra skjuts, som en EU-strategi för resurseffektivitet, plattformar för kommunikation mellan aktörer, satsningar på forskning och utveckling, utbildning och omskolning till framtidsyrken och information till allmänheten. Intressanta möjligheter öppnar sig även genom en gradvis utveckling och förstärkning av delandets ekonomi, det vill säga att låna, hyra eller på annat sätt dela varor och tjänster med varandra.

Detta förslag till dynamisk policykombination utvärderas just nu av EU-projektets experter. Det har presenterats och diskuterats med aktörer, myndighetsrepresentanter och forskare vid projektets externa möten och nu senast vid World Resources Forum i Davos.

För mer information, kontakta
Tomas Ekvall, tel. 010-788 68 31

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev