1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-01-18] Bättre miljöprövning av svenska gruvor
Pressmeddelande | 2018-01-18

Bättre miljöprövning av svenska gruvor

IVL Svenska Miljöinstitutet har lett ett samarbetsprojekt mellan svenska gruvbolag, branschorganisation och myndigheter. Projektet har haft som mål att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och presenterar nu en handbok för stöd i arbetet.

Projektet som gått under namnet gruvdialogen har genomförts med deltagande av tre nationella myndigheter, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning, tillsammans med gruvbolagen Boliden och LKAB samt branschorganisationen Svemin.

Både myndigheter och bransch har identifierat miljöprövningsprocessen som ett område med stor potential för förbättring och effektivisering. Det område som pekats ut av aktörerna som mest prioriterat att utveckla är hur bedömningen sker av gruvverksamhetens utsläpp till ytvatten. Området återkommer i samtliga gruvprövningar och leder ofta till frågor och kompletteringskrav. Som svar på detta har projektet nu skrivit en handbok om hur denna bedömning kan utföras.

Handboken är tänkt att användas av både bolag och myndigheter eller kommuner som deltar i en tillståndsprocess för gruvverksamhet. Den ger råd om hur utredningar kan utföras och en plan för när olika steg i utredningen bör utföras.

– Vi hoppas att det arbete vi nu gjort tillsammans leder till en bättre process och bättre diskussioner kring miljöeffekterna av gruvverksamhet. En stark och bra miljöprövning är en förutsättning för att både samhället och branschen ska kunna utvecklas långsiktigt, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet, som varit ordförande i gruvdialogen.

Ladda ner handboken här Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 98  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev