1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-16] Arktisk mikroplast i bottenlevande djur under lupp
Pressmeddelande | 2018-04-16

Arktisk mikroplast i bottenlevande djur under lupp

Mikroplaster finns även i avlägsna Arktis, både i is, i öppet hav och i sediment. Det visade en kartläggning som IVL gjorde i fjol. Nu får forskningen förnyad finansiering för studier av hur mikroplast omsätts av och påverkar bottenlevande djur som musslor och kräftdjur.

– I dag har vi bara en ögonblicksbild av hur mikroplast ser ut i magarna på olika djur. Vi vill ta reda på hur mycket plast som passerar, om det påverkar deras val av föda och om det får effekter på deras tillväxt, säger Maria Granberg, marinbiolog, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med finansiering från Nordiska ministerrådet ska IVL tillsammans med forskare från Århus universitet och Norska Polarinstitutet genom fältarbete och experiment undersöka hur bottenlevande organismer tar upp och omsätter mikroplast. Det är känt att mikroplast ackumuleras i sand och sediment vilket sannolikt påverkar bottenlevande djur som livnär sig på algrester och liknande föda.

Under 2017 undersökte IVL förekomsten av mikroplast runt Svalbard och Grönland tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, Århus universitet och Norska Polarinstitutet. De fann bland annat högre koncentrationer av mikroplast i den flytande isen än i det omgivande vattnet.

– Vi kan inte säga helt säkert vad det beror på. Frågan är omdiskuterad och det finns för lite forskning på området men det handlar troligtvis om någon slags koncentrationsprocess. Flytisen runt Svalbard bildas också i regel i ryska Arktis där lokala utsläpp av mikroplaster kan vara högre, säger Maria Granberg.

Avloppsreningen i Arktisområdet är dessutom så gott som obefintlig. I Longyearbyen på Svalbard finns bara två tusen bofasta men därtill en omfattande och tilltagande turism med över 150 000 hotellnätter per år. En utbyggd avloppsrening skulle inte bara fånga upp en stor del mikroplaster utan också läkemedelsrester och andra miljögifter.

– Arktis är vår sista utpost där många tror att vi har en opåverkad miljö. Den marina miljön runt polerna är oerhört utsatt, både för lokala utsläpp, från allt mer intensiv sjöfart och för strömmar som tar med sig föroreningar från andra delar av världen. Dess avlägsenhet gör att vi inte vet vad vi har att förlora, säger Maria Granberg.

Studierna över mikroplast i bottenlevande fauna pågår till november 2018.

För mer information:
Maria Granberg, maria.granberg@ivl.se, tel. 010-788 65 81
Kerstin Magnusson, kerstin.magnusson@ivl.se, tel. 010-788 69 07

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev