1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-06-11] Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall?
Pressmeddelande | 2019-06-11

Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall?

Trots att asbest förbjöds i Sverige 1982 dör fortfarande omkring 120 personer varje år på grund av mesoteliom, en form av cancer som enbart beror på exponering för asbest. IVL:s arbetsmiljöforskare har i en studie undersökt orsakerna till detta.

– Jämfört med antalet som dör på grund av arbetsolycksfall, leder exponering för asbest fortfarande till betydligt fler arbetsrelaterade dödsfall. För varje fall av mesoteliom räknar man dessutom att det finns cirka sex andra former av cancer som också beror på asbestexponering, säger Ann-Beth Antonsson, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Av de cirka 120 personer som dör av mesoteliom varje år har de flesta fyllt 65 och de allra flesta är i åldrarna 70-79 år. Detta beror på den långa latenstiden mellan exponering för asbest och att sjukdomen bryter ut. Under perioden 1997 – 2007 dog totalt 110 personer i åldrarna upp till 54 år på grund av mesoteliom och under perioden 2008 – 2017 dog totalt 37 personer. Detta tyder på att efter asbestförbudet har antalet fall av mesoteliom minskat i de yngre åldersgrupperna.

De fall av mesoteliom som inträffat bland dem som började arbeta efter asbestförbudet verkar till stor del bero på välkända exponeringar, exempelvis på byggarbetsplatser, där asbest kan finnas kvar i äldre konstruktioner liksom i eternitplattor.

– Det finns etablerade rutiner för att kontrollera och minimera exponeringen för asbest, men dessa verkar inte ha tillämpats, vilket sannolikt förklarar varför asbestexponering ändå förekommit. I flera av fallen finns kommentarer som ”slarv med andningsskydd” eller ”arbetet gjordes ofta i dammiga miljöer”, säger Ann-Beth Antonsson.

En slutsats från studien är att det är viktigt att både chefer och anställda som kan stöta på asbest på arbetsplatser känner igen asbest så att åtgärder kan vidtas omgående och att de vet vilka åtgärder som behövs för att kontrollera och minimera exponeringen för asbest.

När det gäller byggarbetsplatser är ansvaret delat mellan fastighetsägaren och den entreprenör som ofta utför en stor del av arbetet i fastigheten, till exempel vid renoveringar och ombyggnadsarbeten och vars anställda kan komma att exponeras för asbest. I dessa fall är det viktigt att fastighetsägaren har kontroll på om, och i så fall var, det förekommer asbest i fastigheten och kontrollerar att den som utför arbete där asbest kan förekomma har det tillstånd och den utbildning som krävs för sådant arbete.

Läs mer i rapporterna:

Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall? IVL-rapport B 2347 Pdf, 935.9 kB, öppnas i nytt fönster.

I en tidigare rapport beskrivs vilka krav som bör ställas när man anlitar ett företag för asbestarbete. Antonsson A-B; Christensson B (2011) Upphandling av asbestsanering – en strategi för att säkerställa säker asbestsanering. IVL-rapport B1970 Pdf, 414.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev