1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-12-10] 66 miljoner till Mistra Carbon Exit för omställningen till nettonollutsläpp
Pressmeddelande | 2020-12-10
Stockholm

66 miljoner till Mistra Carbon Exit för omställningen till nettonollutsläpp

Mistras styrelse har beslutat att tilldela forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit finansiering för en andra fas med upp till 66 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programchef Lars Zetterberg är övertygad om att resultaten kommer att bidra Sveriges omställning till nettonollutsläpp.

Efter en utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse beslutat att tilldela programmet forskningsmedel för en andra fas. Panelen rekommenderar att programmets olika delar knyts samman och att programmet arbetar för att innehåll och resultat ska få tydligare genomslag i samhället.

Lars Zetterberg

Lars Zetterberg

– I en tid när konsekvenserna av ett förändrat klimat blir allt tydligare fyller Mistra Carbon Exit en oerhört viktig roll genom att bidra med vetenskaplig kunskap om hur omställningen till ett fossilfritt samhälle ska gå till. Det är glädjande att programmet fått godkänt i utvärderingen och nu kan gå vidare i en andra fas, säger Thomas Nilsson, programansvarig Mistra.

Lars Zetterberg, programchef för Mistra Carbon Exit:

– Vi är väldigt glada att Mistra ger oss fortsatt förtroende och stöd för Mistra Carbon Exit. Vi är övertygade om att våra resultat kommer att bidra till Sveriges omställning till nettonollutsläpp. Vår ansats med värdekedjor har visat sig vara effektiv då den hjälper oss att förstå hinder och identifiera nya möjligheter. Vårt nära samarbete med företag och myndigheter är ett starkt bidrag till att göra forskningen relevant och underlätta tillämpningen. Det ska bli väldigt roligt att arbeta vidare med den här gruppen. Vi känner oss väldigt hedrade och kommer ta oss an uppgiften med stor entusiasm.

I programmets konsortium ingår även Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Kungliga Tekniska högskolan, KTH, samt de tre forskningsinstituten Resources for the Future i Washington DC, German Institute for Economic Research i Berlin och Centre for European Policy Studies i Bryssel. Även ett stort antal företag, myndigheter och intresseorganisationer deltar.

– Det ska bli oerhört spännande och stimulerande att få fortsätta arbeta i detta program. Arbetet i första fasen utgör nu en solid bas för det fortsatta analyserna. Vi har också etablerat ett fantastiskt fint samarbete mellan forskarna och även med olika avnämare till programmet, säger Filip Johnsson, vice programchef för Mistra Carbon Exit och professor i uthålliga energisystem vid avdelningen för energiteknik på Chalmers.

Mistra Carbon Exit med IVL Svenska Miljöinstitutet som programvärd startade sin verksamhet den 1 april 2017. Programmet tar fram ny kunskap och utvecklar strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp. Visionen är att bidra till att göra Sverige till en viktig internationell förebild inom klimatarbetet. Mistra har bidragit med 56 miljoner kronor i den första fasen på fyra år.

Läs mer om Mistra Carbon Exit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Lars Zetterberg, programchef Mistra Carbon Exit, tel: 010-788 65 57
Filip Johnsson, vice programchef, Mistra Carbon Exit, filip.johnson@chalmers.se, tel: 031-772 14 49 
Thomas Nilsson, programansvarig, Mistra, thomas.nilsson@mistra.org,
tel: 08-791 10 22

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev