1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-05-06] Textilavfall blir unika återvinningsprodukter
Pressmeddelande | 2021-05-06
Sorterad textil redo att levereras till återvinnare

Foto: Andreas Offesson.

Textilavfall blir unika återvinningsprodukter

Textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö sorterar textilavfall efter fibertyp och färg – och är världens första i sitt slag. Nu sker nästa steg i utvecklingen när anläggningen börjar leverera material till återvinnare. Den cirkulära textilråvaran som har fått namnet ReFab är kvalitetssäkrade produkter, anpassade till olika återvinningsprocesser.

– Att det blandade textilavfallet efter sortering nu kan gå vidare för att bli ny textil är väldigt positivt ur ett resurs- och hållbarhetsperspektiv. Det innebär att vi kan undvika nyproduktion genom att ta vara på den textil som redan finns på marknaden och hålla textilfibrerna så länge som möjligt i kretsloppet, säger Erik Perzon, textilexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Varje år slänger vi över fyra miljoner ton kläder och andra textilier inom EU. Det allra mesta kastas i hushållssoporna och förbränns, endast ett fåtal procent blir ny textil igen. En flaskhals har varit sorteringen där dagens manuella hantering av textilavfall har svårt att nå upp till de krav som återvinnare ställer.

– Textilåtervinning i stor skala kräver jämn kvalitet och stora volymer. Det är också det som den automatiska sorteringen kan leverera, säger Erik Perzon.

Siptex som står för "Svensk innovationsplattform för textilsortering" ska utgöra den länk som idag saknas mellan insamlat textilavfall och en högkvalitativ fiber-till-fiber-återvinning. Projektet leds av IVL och genomförs tillsammans med ett brett konsortium bestående av svenska mode- och möbelföretag, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil. Med stöd från Vinnova och investeringar av skånska avfallsbolaget Sysav kunde den unika textilsorteringsanläggningen byggas i Malmö under förra året.

Blir ny råvara

Nu är den fullskaliga Siptex-anläggningen i drift och börjar leverera material till återvinnare. Med hjälp av närainfrarött ljus sorterar anläggningen blandat textilavfall och producerar textilbalar av exakt fibersammansättning. Balarna kan gå vidare till olika former av högkvalitativ återvinning, både kemisk och mekanisk.

– Anläggningen kan sortera i princip vilka fibertyper som helst. Vi har initialt fokuserat på bomull, polyester, akryl och ull, men fler produkter kommer att adderas till vårt sortiment. Målsättningen har varit att hitta avsättning för alla fibertyper som finns i ett postkonsument-flöde, säger Stefan Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav.

De nya produkterna har fått namnet ReFab® – Renewable Fabulous Fabric. Med dem öppnas nya möjligheter för textilåtervinning. En ökande miljömedvetenhet i modebranschen har höjt efterfrågan på återvunnen textil men tidigare har det varit svårt för företagen att få tag i rätt råvara.

Textilierna som kommer till anläggningen i Malmö är sådant som inte kan återanvändas. Det är utsorterad textil som inte kan säljas second hand, trasiga plagg och textilspill från industrin.

Unik anläggning

I full drift ska Siptex-anläggningen ha kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år, vilket motsvarar ungefär 30 procent av de textilier som slängs i Sverige under samma period.

– Pandemin påverkade insamlingen under 2020 men det börjar ljusna. Vi ser fram emot en ökad insamlingstakt bland kommuner så vi kan sluta textilkedjor inom Sverige, säger Stefan Poldrugac.

Siptex är den första anläggningen i sitt slag men Erik Perzon hoppas på fler framöver. Det behövs för att ta vara på textilavfallet och göra något bra av det.

– Man kan säga att den här anläggningen ersätter ett bomullsfält i Bangladesh eller en polyesterfabrik i Kina. Det är inte bara en lösning på ett avfallsproblem, utan också ett sätt att ersätta nyproduktion och det är den allra största vinsten sett ur miljöperspektiv, säger han.

Vid frågor kontakta:
Erik Perzon, erik.perzon@ivl.se, tel. 010-788 65 70
Anna Vilén, anna.vilen@sysav.se, tel. 073-439 61 90

Om Siptex

Siptex står för Svensk innovationsplattform för textilsortering. Det finansieras av Vinnova och är ett så kallat steg 3-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Forskningsprojektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter, bland andra H&M, Ikea, Kappahl, Stadium, Naturvårdsverket, Re:newcell och Myrorna. Sorteringsanläggningen i Malmö ägs och drivs av Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev