1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-06-20] Rapport lyfter åtgärder som behövs för att främja grön teknik i Norden
Pressmeddelande | 2023-06-20
Highway traffic on Stockholm motorway in Sweden

Rapport lyfter åtgärder som behövs för att främja grön teknik i Norden

Ekonomiska instrument för att främja grön teknik är långt från kostnadseffektiva i de nordiska länderna. Det visar forskning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

– Det går att identifiera brister på flera nivåer. Även om det finns en rad instrument för att begränsa koldioxidutsläppen är andra växthusgaser fortfarande oreglerade, säger Flintull Annica Eriksson, senior nationalekonom på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att de nordiska länderna har olika skattesatser på koldioxid i försvårar det gemensamma beslutfattandet på en nordisk nivå. Detsamma gäller för skattesatser mellan olika sektorer, där bland annat sjöfartssektorn tidigare har undantagits.

För att öka kostnadseffektiviteten finns det därför skäl att se över skattesatserna så de ser likadana ut i alla länder, liksom att undantagen tas bort, menar rapportförfattarna. Det finns även anledning att införa skatter på andra utsläpp än koldioxid, och att fler sektorer omfattas – något som EU:s Europaparlament beslutade att göra genom att utvidga utsläppshandelssystemet EU-ETS tidigare i år.

– När skattesatserna varierar kraftigt internationellt finns det annars en risk att företag placerar sin produktion i länder med lägst koldioxidskatt och billigast arbetskraft. Det leder till att konsumenter i Norden kan konsumera billiga varor med höga koldioxidavtryck, säger Flintull Annica Eriksson.

Rapportförfattarna föreslår därför att de nordiska länderna gemensamt harmoniserar skattenivåerna, både mellan olika bränsletyper och sektorer i respektive nationell koldioxidskatt. De konstaterar också att prismekanismer inte är tillräckliga för att driva på omställningen från ett fossilberoende samhälle utan att det behövs andra policyinstrument.

– I genomförandet av en grön industripolitik är en kombination av prismekanismer, regleringar och satsningar på innovation nödvändiga. Det kan ses som tre parallella processer som samspelar med varandra och som alla behövs i klimatomställningen.

Även om de nordiska länderna är små i en internationell kontext kan de bidra till att sprida innovation om gröna tekniker utanför sina gränser. I EU finns det goda chanser att ta ledarrollen och verka som förebild genom att föreslå ambitiösa politiska reformer.

– De nordiska länderna har potential att tillsammans skala upp gröna värdekedjor och så sätt minska risken för störningar i en värld som präglas av konflikt, krig och politisk instabilitet. Men för det behövs ett utökat nordiskt samarbete på ministernivå, säger Flintull Annica Eriksson.

Ladda ner rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Flintull Annica Eriksson, flintull.annica.eriksson@ivl.se tel. 010-788 67 37

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev