1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-11-14] Boende involverades när p-platser blev till samlingsplatser
Pressmeddelande | 2023-11-14
Invigning av nyanlagd samlingsplats på tidigare oanvänd uppställningsplats.

Invigning av samlingsplatsen i Gottsunda, Uppsala. Foto: Theory into Practice

Boende involverades när p-platser blev till samlingsplatser

I bostadsområden i Göteborg, Uppsala och Örebro har det skapats trivsamma utemiljöer på tidigare parkeringsytor. Att involvera boende och låta barn, unga och äldre att i hög grad påverka utformningen av platserna har stått i fokus. Resultaten visar hur man praktiskt kan arbeta med social hållbarhet kopplat till mobilitets- och miljöfrågor. Projektet presenteras på Allmännyttans klimat- och energikick som startar idag.

Tillsammans med tre större allmännyttiga fastighetsägare; Familjebostäder i Göteborg, Uppsalahem och Örebrobostäder, samt arkitekterna på Theory into Practice har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt om det går att med relativt enkla medel omvandla tomma p-platser till attraktiva samlingsplatser för boende. Arbetet har inspirerats av metoder inom platsledd utveckling och fokuserat på hur boende och andra kan involveras i utformningen av gemensamma utemiljöer.

­– Målet har varit att få fram ett koncept för hur fastighetsägare kan omvandla den här typen av ytor med relativt enkla medel, och på sätt som involverar boende. Det har varit väldigt intressant att följa hur tre olika platser vuxit fram som resultat av engagerade fastighetsägare, kreativa arkitekter och barn och äldre som bor och vistas i området, säger Åsa Romson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet har resulterat i ett flexibelt designkoncept som testats för tre platser som omvandlats:

I Markbacken i Örebro har ungdomar hjälp till att utforma en ny samlingsplats utanför ungdomsarenan Tegelbruket. Nästan allt material som använts på platsen är återanvänt. Ungdomarna har utformat en ny gångväg, målat marken i varma gula och orangea toner. Vid platsen har man också ett konstprojekt där ungdomar från Ukraina under sommaren vidareutvecklade en muralmålning.

I Gottsunda i Uppsala målades mönster som barnen gjort på asfalten och det monterades upp en pergola med sittplatser som återbrukats från andra platser. Tillsammans med en välkomnande skylt och nya blommor blev det en plats för event och loppisar.

I Kortedala i Göteborg bjöds de boende in att själva vara med och bygga en spännande scen av stockar och pinnar, och en pergola sattes upp som entré till gångvägen vid skogskanten. Här har både bjudits på kaffe och hållits halloweenfest.

– Det här visar att det går att skapa nya platser tillsammans med boende, omvandlingen av tomma p-platser kan vara ett sätt att arbeta bredare med hållbar mobilitet och att koppla ihop social hållbarhet med miljöfrågorna, säger Jonas Sondal på IVL som jobbat med följeforskning och dokumenterat processerna.

Ladda ner foldern: Från p-plats till samlingsplats – att skapa attraktiva boendemiljöer Pdf, 16.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet presenteras på Allmännyttans klimat- och energikick som hålls den 14-15 november, läs mer om det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Åsa Romson, asa.romson@ivl.se, tel. 010-788 66 75
Jonas Sondal, jonas.sondal@ivl.se, tel. 010-788 66 25

Om projektet ”Från P-plats till samlingsplats”

I projektet, som initierats av IVL Svenska Miljöinstitutet, testar och utvärderar Örebrobostäder, Familjebostäder i Göteborg och Uppsalahem konkreta omvandlingar av parkeringsplatser till samlingsplatser. Fastighetsägarna har delat erfarenheter med varandra för att arbeta för mer attraktiva livsmiljöer tillsammans med boende.

Målet har också varit att ta fram ett spridningsbart koncept för flexibel design som fastighetsägare kan ta hjälp av för enklare omvandling av underutnyttjade ytor. Arkitektbyrån Theory Into Practice har arbetat fram konceptet och stöttat fastighetsägarna i processerna för medskapande design.

Projektet har genomförts med finansiering från Vinnova genom utlysningen Framtidens attraktiva livsmiljöer.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev