1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-11-09] Rent vatten – från vetenskap till verklighet
Reportage | 2015-11-09
Två personer som rensar havet på skräp

Rent vatten – från vetenskap till verklighet

Vattenbrist är ett miljöproblem som drabbar allt fler. Över 650 miljoner människor  saknar i dag tillgång till rent vatten, något som har allvarliga konsekvenser för människors hälsa och som också hämmar den samhällsekonomiska utvecklingen. Det är anledningen till att IVL idag har en starkt växande verksamhet inom området vatten och avloppsreningsteknik.

I vår unika pilot- och demonstrationsanläggning Hammarby Sjöstadsverk testas och utvecklas ny teknik inom vatten- och avloppsområdet. Generellt handlar det om att åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv rening och minska utsläppen av klimatgaser, liksom att tillvarata alla naturresurser som skickas in i ett avloppsreningsverk.

Ett exempel är utvecklingen och testerna av membranteknik för avloppsrening som IVL och Stockholm Vatten har genomfört vid Hammarby Sjöstadsverk. Resultatet är att Stockholm kommer att få världens största MBR-anläggning som kommer att ge ökad kapacitet vid Henriksdals reningsverk, mindre utsläpp av fosfor och kväve och en möjlighet att rena även läkemedelsrester.

Nya gifter och föroreningar

Efter att forskare upptäckt att fiskar fångade i närheten av avloppsreningsverk har stora mängder läkemedel i kroppen, har IVL intensifierat ansträngningarna att utveckla kostnadseffektiva metoder för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Ett par av metoderna testas för närvarande med gott resultat i full skala på olika reningsverk.

IVL:s forskare har också varit djupt involverade i ett arbete med att kartlägga förekomsten av PFOS, ett idag förbjudet ämne som använts i brandskum, vid brandövningsplatser. Arbetet fick stor uppmärksamhet då det uppdagades att dricksvattnet var förorenat av PFOS på flera håll i landet.

Mikroskräp förorenar havsmiljön

För mer än tio år sedan upptäckte forskare höga halter av små och knappt synliga skräppartiklar i haven. IVL:s forskare har särskilt koncentrerat sig på partiklar som är ner till en hundradels millimeter, eftersom de misstänker att de är mest skadliga för djur och människor genom att de fungerar som transportörer av miljögifter. De små partiklarna har ungefär samma storlek som plankton och hamnar i näringskedjan när filtrerande djur uppfattar dem som föda.

IVL:s havsmiljöforskare har utvecklat metoder för att upptäcka och analysera skräpet och har därför kunnat fastställa vilka källorna till mikroskräpet är – något som tidigare varit okänt. Det är framför allt kustnära städer som släpper ifrån sig skräp via dagvatten, kommunala avlopp och olika former av förbränning.

Målet med IVL:s mikroskräpsforskning är att få fram underlag för att utveckla effektiv reningsteknik både för rening av avloppsvatten, dagvatten och förbränningspartiklar ur skorstenar och motorer. Stora delar av det utvecklingsarbetet bedrivs vid Hammarby Sjöstadsverk.

Mot det cirkulära tänkandet – återanvändning av vatten

Visionen för verksamheten vid Hammarby Sjöstadsverk är att allt vatten som lämnar reningsverket ska vara så rent att det går att återanvända, till och med så rent att det går att använda som dricksvatten. Det kan bli nödvändigt i de länder som idag är nära att tömma sina grundvattenreserver.

Visionen handlar även om att ta tillvara de resurser som avloppsvattnet innehåller och förvandla reningsverket till en produktionsanläggning som levererar rent vatten för återanvändning, bioenergi och rena närsalter som kan återföras till naturen. Först då finns en vattenreningsteknik för ett hållbart samhälle.

Vill du veta mer?

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-11-01

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen