1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-21] Strategiskt samarbete mellan IVL och Chalmers
Reportage | 2021-06-21
Människor på parkbänkar

Från vänster: John Munthe, Selma Brynolf, Erik Fridell och Maria Grahn. Foto: Anna Edlund

Strategiskt samarbete mellan IVL och Chalmers

Kompetensutbyte, forskningsutveckling och gemensamma steg mot ett hållbart samhälle – det är ledord för det strategiska samarbetet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers. Tillsammans vill man utveckla nya områden och omsätta forskningsresultat till konkreta lösningar.

– Poängen är att inte bara gräva där vi redan står, utan att bygga upp nya områden som vi kan utveckla tillsammans, säger Maria Grahn, forskare på institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper och styrkeområdesledare för forskningsfältet Energi på Chalmers.

Forskningssamarbetet mellan IVL och Chalmers sträcker sig många årtionden tillbaka men sedan 2019 är samarbetet också formaliserat som en långsiktig, strategisk satsning. Maria Grahn är övertygad om att partnerskapet betyder mycket både för IVL och Chalmers, att det skapar en spännande dynamik och en attraktiv forskningsmiljö. IVL:s forskningschef John Munthe instämmer.

Viktigt att samarbeta med akademin

– Chalmers är viktiga både för sin bredd och sin spets på många forskningsområden som är relevanta för oss på IVL. För oss på instituten som främst jobbar med tillämpad forskning och omsättning av forskningsresultat i konkreta lösningar är det viktigt att samarbeta med akademin.

Chalmers är likaså en viktig rekryteringsbas för IVL, många IVL:are har med sig en utbildning från Chalmers. Både IVL och Chalmers har också ambitionen att skapa samhällsnytta och ett viktigt syfte med partnerskapet är att utveckla arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

– Vi behöver bli bättre på att förstå och analysera hur vår forskning påverkar de globala hållbarhetsmålen. Det är enkelt att definiera vilka mål och delmål som forskningen direkt kopplar till men svårare att göra en analys av eventuell indirekt påverkan – positiv eller negativ – på andra mål. Ett av syftena med de globala hållbarhetsmålen är ju att inte arbeta med en fråga i taget utan att behålla en helhetssyn och arbeta med flera mål i fokus. Lyckas vi med det kan vi minimera eventuella negativa konsekvenser och förhoppningsvis lösa flera problem på en gång, säger John Munthe.

Samverkan med industri och samhälle allt viktigare

När man ger forskare möjlighet att lyssna av samhället och se vad man kan bidra med kan vi snabbt ge små, snabba bidrag som genast kan omsättas i verkligheten, menar Maria Grahn.

– Det finns en bild av att forskningen ska vara helt fri från inflytande, vilandes enbart på akademisk excellens. Men det finns också en verklighet med en stark efterfrågan på att omsätta forskning i praktik. Det innebär att ta emot både expertis och forskningspengar från industrin.

De stora finansiärerna som Formas och Energimyndigheten uppmuntrar allt mer till samverkan med industri och samhälle. IVL:s goda namn i miljöfrågor betyder mycket för trovärdigheten och oberoende, menar Maria Grahn.

Forskning, innovation och implementering i ett långsiktigt förändringsarbete

– Vi står inför stora utmaningar avseende klimat, resurstillgänglighet och miljö, och de flesta samhällsaktörerna idag pratar om omställning till ett mer hållbart samhälle. Här kan IVL och Chalmers göra stor nytta genom samverkan med näringslivet för utveckling, införande och utvärdering av nya lösningar. Vi behöver också skapa finansiella förutsättningar för att driva en verksamhet där forskning, innovation och implementering kan samverka i ett långsiktigt förändringsarbete. Här har våra anslagsgivande myndigheter ett stort ansvar, säger John Munthe.

Prenumerera på våra nyhetsbrev