1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Arctic Black Carbon impacting on Climate and Air Pollution
Aerial view of amazing glacier patterns and shapes in Jokulsarlon lake, Iceland. Glacial lagoon with icebergs floating. Climate change, global warming, melting glacier.

Hur påverkas Arktis luft och klimat av sotpartiklar?

Arktis genomgår just nu transformativa förändringar till följd av klimatförändringar. En viktig bidragande faktor till klimatförändringarna är sotpartiklar. I EU-projektet Arctic Black Carbon Impacting on Climate and Air Pollution, ABC-iCAP, pågår arbetet med att öka kunskapen om och begränsa klimatpåverkan från sot.

Black carbon, eller sot, bildas till följd av ofullständig förbränning av fossila bränslen och biomassa. Dessa mörka partiklar absorberar värme från solen och när de landar på snö och is kan smälthastigheten öka. Black carbon bidrar därmed avsevärt till klimatuppvärmningen i Arktis och är också en luftförorening som inverkar mycket negativt på människors hälsa.

ABC-iCAP är en fortsättning på EU-projektet Action on Black Carbon som startade 2017. Liksom föregångaren bidrar ABC-iCAP till att stötta det internationella samarbetet för att minska utsläppen av sotpartiklar genom att utveckla tekniska beslutsunderlag och scenarioanalyser. Projektet leds av norska AMAP- Arctic Monitoring and Assessment Program.

Projektfakta

  • Projektpartners: Carbon Limits, Norway; Environment Agency of Austria (EAA); Finnish Meteorological Institute (FMI); International Climate and Cryosphere Initiative (ICCI) – Europe (Sweden); International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA); INTERACT Non-Profit Association (INPA) (Sweden) Norwegian Institute for Air Research (NILU); Norwegian Institute for Public Health (NIPH): Finnish Environment Institute (SYKE); IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Budget: 820 000 EUR
  • Projektsajt: abc-icap.amap.no
  • Finansiär: EU Partnership Action
  • Period: 2022 - 2023