1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-07-05] Unik livscykelanalys över Göteborgs hamn
Nyhet | 2016-07-05

Unik livscykelanalys över Göteborgs hamn

Varje år hanterar Göteborgs hamn över 37 miljoner ton gods och 800 000 containrar. Som Skandinaviens största hamn är den totala miljöprestandan ett viktigt mått för ytterligare effektiviseringar.

För att få en bild av Göteborgs hamns totala miljöpåverkan har forskare på IVL gjort en omfattande livscykelanalys av hamnens energianvändning, påverkan på klimat, försurning och övergödning samt dess potential att bidra till marknära ozon.

– Transporter måste beaktas ur ett systemperspektiv och då är också infrastruktur som hamnar, vägar och flygplatser betydande faktorer. Kunskap om den totala miljöprestandan, för i det här fallet sjöfart, är viktig för att kunna göra rimliga jämförelser med andra transportslag, säger Hulda Winnes, forskare på IVL.

Hamnens fem olika terminaler har studerats var för sig. Miljöprestanda presenteras per ton gods över kaj för olika typer av gods.

– Resultaten kan användas till exempel för att förbättra prestandan ytterligare, planera framtida hamnar eller för att beräkna den total miljöpåverkan av enskild transport, säger Hulda Winnes.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 17.7 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Erik Fridell, erik.fridell@ivl.se, tel. 010-788 67 99 
Hulda Winnes, hulda.winnes@ivl.se, tel. 010-788 67 60

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-04-21

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen