1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-02-18] Regeringen vill skärpa miljökontrollen vid bilbesiktning
Nyhet | 2022-02-18
avgaskontroll

Regeringen vill skärpa miljökontrollen vid bilbesiktning

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för skärpt miljökontroll vid bilbesiktningen. En skarpare kontroll ska ge bättre luftkvalitet. IVL:s mobilitets- och transportforskare ser mycket positivt på förslaget.

– Det är behövligt. Vi har vid flera tillfällen under de senaste åren uppmärksammat att dagens miljökontroller är undermåliga, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att nå de svenska miljömålen behöver utsläppen från fordon minska och bilbesiktningen har en viktig roll i att fånga upp de fordon som släpper ut mest och som behöver åtgärdas.

Ett problem med dagens avgaskontroll är att den europeiska kontrollbesiktningen är dåligt anpassad till dieselbilar. Regelbundna direkta kontroller av kväveoxidutsläpp från den rullande fordonsparken i dag bara görs i USA och Kina, trots att andelen dieselbilar i dessa länder är mycket lägre än i Europa. Vissa EU-länder, bland andra Nederländerna och Belgien, kommer under 2022 att införa skärpta kontroller av utsläppen av partiklar från dieselbilar i sin periodiska besiktning.

– Det är ett steg i rätt riktning. Vi behöver bättre kontroll av utsläppen av både kväveoxider och partiklar, och det bästa är förstås om det kan ske genom kontrollbesiktningen, säger Åke Sjödin, utsläppsexpert på IVL.

För att kunna skärpa kontrollen och förbättra luftkvaliteten får Transportstyrelsen nu i uppdrag att se över hur förutsättningarna för en god kontroll kan förbättras. Analysen ska avse besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer samt övriga fordon i den mån det bedöms relevant. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast i februari 2023.

– Att minska utsläppen från vägtrafiken är viktigt ur hälsosynpunkt. Även om luften vi andas är mycket bättre nu jämfört med tidigare, så visar beräkningar att nästan 3 000 människor i Sverige dör i förtid varje år till följd av dålig luft som beror på avgasutsläpp från vägtrafiken, säger Anders Roth.

Vid frågor, kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16
Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se, tel. 010-788 67 98

Relaterat:
Efter dieselgate: Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar Öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev