1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-06-13] Nationella infrastrukturplanen: "Missad chans för transporteffektivt samhälle"
Nyhet | 2022-06-13
bilar i trafikkön

Nationella infrastrukturplanen: "Missad chans för transporteffektivt samhälle"

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor under perioden 2022-2033, en satsning som beskrivs som den största investeringen i Sveriges infrastruktur någonsin. Men planeringen har utgått från en prognos om ökad biltrafik och därmed försvåras arbetet för ett transporteffektivt samhälle, menar IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth.

Porträtt på man i ljusa kläder

– I stället borde planeringen utgå från ett samhälle med minskad biltrafik. Regeringen skriver bland annat i klimathandlingsplanen att en viktig förutsättning för att nå klimatmålet för trafiken är att Sverige behöver bli ett mer transporteffektivt samhälle, men det behöver gälla också i den faktiska planeringen av vårt samhälle och infrastruktur, säger Anders Roth.

Att planeringen har utgått från en prognos om ökad biltrafik märks bland annat av att det i planen finns ett antal vägprojekt, som till exempel tvärförbindelse Södertörn, som inte är lönsamma om man utgår från att trafiken inte skulle öka.

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska enligt regeringen bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

– Vi gör massiva investeringar i järnväg i hela landet. Vi stärker vägnätet, inte minst i landsbygd. Vi nästan trefaldigar satsningarna på sjöfart. Infrastrukturplanen kommer att ge jobb, nya bostäder och ett klimatsmartare transportsystem, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

– Om ett mer transporteffektivt samhälle verkligen var utgångspunkten för planeringen borde större satsningar istället gjorts på andra saker som exempelvis stadsmiljöavtal. Både i form av pengar men också i form av ett nollväxtmål för biltrafik i stadsregioner. Samtidigt borde Trafikverket få ett tydligare mandat och omfördelade resurser till att arbeta med att minska transportbehovet och verka för ökad användning av gång, cykel och kollektivtrafik enligt den så kallade fyrstegsmodellen, säger Anders Roth.

Läs mer om den nationella infrastrukturplanen på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev