1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-07-05] Havsbaserad vindkraft – möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland
Nyhet | 2022-07-05
Horizon of windturbines in the water

Havsbaserad vindkraft – möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland

Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet. Tillgången till grön el ger också möjligheter att via elektrolys producera stora mängder vätgas. För varje kilo vätgas produceras åtta kg syrgas samt spillvärme. Vad innebär det för möjligheter för Östersjön?

På ett seminarium i Almedalen den 6 juli diskuterar vi vad detta kan användas till och vad det skulle kunna innebära för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland.

Bland annat diskuteras möjligheterna att använda den syrgas som bildas för att syresätta Östersjöns döda bottnar. Trots omfattande åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön är syresituationen i Östersjöns djupområden alltjämt mycket ansträngd. På praktiskt tagit alla vattendjup som överstiger 70 meter är syreförrådet i vattnet utarmat och bottensedimenten reducerade varvid giftigt svavelväte bildas.

Vid de havsbaserade vindkraftparker som planeras att anläggas på flera platser i Östersjön finns i några fall också planer på att i anslutning till vindkraftverken tillverka vätgas. Vid elektrolysen av vatten till vätgas bildas betydande mängder syrgas som en biprodukt.

– Preliminära beräkningar visar att de mängder syrgas som kommer att genereras vid vätgasproduktion är så pass stora att de tveklöst skulle innebära ett väsentligt tillskott av syrgas till för Östersjöns bottenvatten. Vi ser en stor potential i detta men självklart finns det även tekniska utmaningar med att leda ned så stora mängder av syrgas till de djup och stora ytor som behöver behandlas, säger Östen Ekengren, senior rådgivare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hör mer om detta på seminariet den 6 juli. Arrangör: Östersjödagarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, Uppsala universitet.

Seminariet modereras av IVL:s vd Marie Fossum Strannegård. Medverkar gör: Christer Bruzelius, Gotland Tech, Björn Samuelsson, Uppsala universitet, Staffan Filipsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, Gunilla Rosenqvist, Uppsala universitet, Jan Larsson, Forum Östersjön, Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet, Peter Lindvall, Region Gotland, Hans Nilsson, Burgsvik Utvecklings AB, Henrik Sjöström, OX2.

Onsdag 6 juli 14:45 – 15:30
Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "E22"
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/64411 Länk till annan webbplats.
Info i Almedalsveckans officiella program  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev