1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-06-20] Havsbaserad vindkraft – en av flera aktuella frågor på Östersjödagarna
Nyhet | 2023-06-20
Vindkraft till havs

Havsbaserad vindkraft – en av flera aktuella frågor på Östersjödagarna

Vill du öka din kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor med fokus på Östersjön? Den 29-30 juli arrangeras Östersjödagarna i Almedalen med presentationer och panelsamtal om vår tids utmaningar men också goda exempel på hållbar havsförvaltning, både på land och i havet. IVL:s forskare och miljöexperter medverkar i flera seminarier, läs mer om dem nedan.

Hur kan havsbaserad vindkraft vara en lösning på energiutmaningen?

Ska Sverige bli klimatneutralt 2045 behövs en elektrifiering av transporter, nya produkter som "grönt" stål och cement, samt en mer cirkulär ekonomi. Till allt detta krävs mer elektricitet från förnyelsebara källor som exempelvis havsbaserad vindkraft och vätgas.

Det finns många ansökningar för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland. Genomförs dessa projekt kommer Gotland att kunna bli självförsörjande på elektricitet från att i dag vara beroende av el från fastlandet.

På det här seminariet ger vi en översyn av hur det ligger till med pågående ansökningar samt diskuterar hur vätgasen och syrgasen kan komma till användning i ett systemperspektiv.

Medverkar gör: Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet, Henrik Sjöström, Offshore Sweden OX2, Christer Bruzelius, Gotland Tech Development Gotlandsbolaget och Björn Samuelsson, Uppsala universitet.

Tid och plats: Fredagen den 30 juni 10:00 - 10:45 Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, E22

Arrangör: Östersjödagarna, Blått Centrum Gotland, IVL Svenska Miljöinstitutet, Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland.

Här kan du titta på livesändningen Länk till annan webbplats.

Internbelastning i sjöar och hav – den osynliga övergödningsboven

Övergödning är ett stort problem och arbetet pågår med att förbättra vattenkvaliteten. Men att minska näringsläckaget från land räcker inte när sjöbotten läcker fosfor, så kallad internbelastning. Hur vet vi vad detta beror på? Vilka åtgärder finns? Vad är fördelarna och utmaningarna med metoderna?

De senaste åren har kunskapen om internbelastning ökat. EU-projektet LIFE IP Rich Waters och Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram en helt ny handbok för hur man kan avgöra om det är internbelastning som är problemet och hur det i så fall kan åtgärdas. Under seminariet berättar vi om aluminium, massfiske och dammsugning av sjöbotten – några av de insatser som har provats i internbelastade sjöar. Är åtgärderna lika effektiva i havsvikar? Och funkar metoderna i Östersjön?

Medverkar gör: Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet, Rosemari Herrero, Race For The Baltic, Towe Holmborn, Sollentuna kommun, Signe Noresson, Växjö kommun, Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mia Sklenar, länsstyrelsen Södermanland.

Tid och plats: Fredagen den 30 juni 14:30 - 15:15 Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, E22

Arrangör: Östersjödagarna, Uppsala universitet, LIFE IP Rich Waters, Länsstyrelsen i Södermanland, Blått Centrum Gotland.

Här kan du titta på livesändningen Länk till annan webbplats.

Hur kan den fysiska planeringen förbättras för att främja utvecklingen av vattenbrukssektorn?

Vattenbruk är en viktig del i den blå ekonomin och en hållbar omställning av livsmedelssektorn. Idag förväntas kommunerna planera för havet men saknar mandat och verktyg. Hur kan en mer aktiv och effektiv planering utformas för att lyfta vattenbruket i Sverige?

Statliga havsplaner hanterar områden långt ut från kusten. Men i kustzonen är det kommunen som ska ta fram planer för användningen. Erfarenheterna från kommuner som gjort detta visar att planerna saknar betydelse när det kommer till exempelvis tillståndsgivning av vattenbruk. Varför ska kommunerna lägga ner resurser på att ta fram planer om de inte har någon påverkan i slutändan på hur kustzonen används? Är det fel på länsstyrelsernas tillståndsprocesser eller kommunernas planer? Hur bör myndigheterna arbeta i framtiden för att möjliggöra den ekosystembaserade havsförvaltningen som alla pratar om?

Medverkar gör: Jonas Sondal, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet, Emma Nohrèn, ordförande (MP) miljö- och jordbruksutskottet, Gunilla Rosenqvist, projektledare Blått Centrum Gotland, Uppsala universitet, Fredrik Gröndahl, universitetslektor och docent KTH.

Tid och plats: Fredagen den 30 juni 17:00 - 17:45 Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, E22

Arrangör: Östersjödagarna, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Blå Mat, Blått Centrum Gotland.

Här kan du titta på livesändningen Länk till annan webbplats.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev