1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-10-06] IVL:s nya forskningschef: ”Jag ser stor utvecklingspotential”
Nyhet | 2023-10-06
Porträtt av Stefan Pettersson

IVL:s nya forskningschef: ”Jag ser stor utvecklingspotential”

I augusti började Stefan Pettersson som ny forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har en bakgrund inom fordonsindustrin och har arbetat många år som forskningsledare med fokus på elektromobilitet. Men det finns fler frågor som han brinner för.

Hallå där Stefan, nu har du varit på IVL i snart två månader. Vad är dina första intryck?

– IVL är verkligen en spännande arbetsplats. Jag gillar den familjära stämningen och att det finns en nära dialog mellan forskare, experter och övriga organisationen. När det finns en god gemenskap då kommer mycket av arbetet naturligt.

Vad har du gjort den första tiden?

– Forskningsenheten är ju mycket av en supportfunktion till organisationen och jag har snabbt blivit inblandad i ansökningar, planer och budget. Just nu sitter jag exempelvis med forskningspropositionen där IVL gärna bidrar med inspel till politiken om vad statens medel ska användas till de kommande fyra åren. Jag har fått många anledningar att prata med folk i organisationen och att konkret gräva mig ner i förståelsen för IVL:s verksamhet.

Du har ett särskilt intresse för elektromobilitet, tar du det vidare på IVL?

– Om det dyker upp frågor med koppling till transportområdet stöttar jag gärna organisationen inom det. Jag vill gärna fortsätta att diskutera de här frågorna på djupet med våra transport- och mobilitetsexperter och nyttja kunskapen och nätverket jag sitter på. Vi har en pågående dialog med Chalmers som jag gärna stärker och jag tror att mina kopplingar till Chalmers och elektroteknikinstitutionen kan vara värdefulla.

Har du någon annan fråga som du brinner särskilt för?

– Jag vill fortsätta att driva frågan om institutdoktorander. Nu sker doktorerandet inom institut lite ad hoc, det skulle må bra av lite systematik och struktur. Vi behöver jobba in begreppet och öka pressen på regeringen och akademin att arbeta fram bra lösningar.

Hur kommer du märkas som forskningschef?

– Jag är en person som gillar att vara synlig utåt och jag kommer att vara tillgänglig både internt och externt, samt nyttja mitt nätverk och de kanaler som IVL har. Jag tycker att det är viktigt att vi positionerar oss och visar upp IVL:s forskning.

Vad ser du som största utmaningarna och möjligheterna framåt?

– Samhället står inför stora utmaningar som kräver att vi jobbar tvärvetenskapligt från flera håll. Det är en utmaning att jobba i problemområden som är lite komplexa och som kräver kunskap inom olika områden. Vår styrka är att vi är ett forskningsinstitut som har stor bredd inom miljöområdet och helhetssyn i vårt arbete. Jag ser stor utvecklingspotential i IVL.

Läs mer om Stefan Pettersson

För mer information, kontakta:
Stefan Pettersson, e-post: stefan.pettersson@ivl.se, tel: 010-788 67 33.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev