1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-09-20] Stor skillnad i spridning av mikroplast från lekplatser och idrottsanläggningar
Pressmeddelande | 2021-09-20
Lekplats i gjutet gummi.

Stor skillnad i spridning av mikroplast från lekplatser och idrottsanläggningar

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL i samarbete med KTH och företaget Sandmaster undersökt spridningen av mikroplast från lekplatser, idrottsanläggningar och granulatfria konstgräsplaner. Studien visar att det är stor skillnad mellan hur mycket mikroplast olika ytor släpper ut och att underhållet är viktigt för att minska utsläppen.

– Vissa konstgräsplaner släpper ut cirka 50 gånger mer mikroplaster än andra, så det är viktigt att identifiera dessa ytor och sätta in åtgärder. Med bra anläggningsteknik och regelbundet underhåll kan utsläppen minska markant, säger Mikael Olshammar, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Sverige finns ungefär 1 200 000 kvadratmeter gjutet gummi på lekplatser och idrottsplatser. Ytan med konstgräs utan granulat uppskattas till cirka 450 000 kvadratmeter. I projektet har man analyserat tvättvatten från rengöringsmaskiner specialanpassade för dessa ytor. Utifrån det har man beräknat att utsläppen av mikroplast, per kvadratmeter, ligger på ungefär samma nivå som från trafikerade vägar. Men eftersom den sammanlagda ytan för dessa material är betydligt mindre än den totala vägytan blir bidraget till mikroplastspridningen inte lika stor.

Sammanlagt uppskattas utsläppen av mikroplast från Sveriges gummiytor till cirka 16 ton per år och för konstgräsytor utan granulat till cirka 2 ton per år. Det är avsevärt mindre än utsläppen från vägtrafiken (8 190 ton/år) eller konstgräsplaner med infill (676 ton/år) och ligger snarare i nivå med uppskattade mikroplastutsläpp från fiskenät och andra fiskeredskap (4-46 ton/år).

– Jämfört med utsläppen av mikroplaster från vägtrafiken och från konstgräsplaner med infill är utsläppen från dessa ytor relativt små, men de är fortfarande långt ifrån försumbara och dessutom relativt lättåtgärdade då ytorna är väldefinierade, säger Mikael Olshammar.

Studien visar att material, konstruktion, användning och underhåll har stor påverkan på hur mycket mikroplast olika ytor släpper ut. Vissa konstgräsplaner släpper ut cirka 50 gånger mer mikroplaster än andra.

– Bra anläggningsteknik och regelbundet underhåll är centrala delar för att minska utsläppen av mikroplaster. Vi behöver också ta fram standardiserade metoder för att identifiera och åtgärda de högutsläppande konstgräsplanerna, säger Mikael Olshammar.

Ladda ner rapporten: Mikroplast från gjutet gummigranulat och granulatfria konstgräsytor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Mikael Olshammar, mikael.olshammar@ivl.se, tel. 010-788 65 08

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev